Braakleggen in 2024 definitief van de baan, GLB-premies bekend

Nederland sluit zich aan bij de Europese derogatie voor het braakleggen van landbouwgrond. Daardoor hoeven boeren voor de ontvangst van de GLB-premie niet te voldoen aan de voorwaarde van 4 procent niet-productief areaal.

Braakleggen+in+2024+definitief+van+de+baan%2C+GLB%2Dpremies+bekend
© Dirk Hol

De mededeling van demissionair landbouwminister Piet Adema donderdag in een Kamerbrief is van belang voor agrarisch ondernemers bij de invulling van de Gecombineerde opgave. Dit kan weer vanaf vrijdag 1 maart.

Aan de ontheffing voor het braakleggen zijn voorwaarden verbonden. Deze grond kan worden gebruikt voor stikstofbindende gewassen, vanggewassen of een combinatie hiervan. De agrariër kan hierbij geen gebruikmaken van gewasbeschermingsmiddelen, schrijft Adema.

Vanwege de late besluitvorming in Brussel over het braakleggen is het niet mogelijk deze ontheffing rechtstreeks aan te vragen bij de Gecombineerde opgave. In overleg met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) wordt daarvoor een andere werkwijze gevonden.


‘Ondanks complicaties in de uitvoering heb ik gekozen om van deze mogelijkheid gebruik te maken. Voor agrariërs, met name akkerbouwers, die al een vanggewas telen, kan dit van toegevoegde waarde zijn’, schrijft de minister.

In 2023 waren er veel complicaties bij de invulling van de Gecombineerde opgave. Oorzaak was de invoering van het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid met Nationaal Strategische Plannen en de eroregelingen.


Verbeteringen kaarten

Naar aanleiding van een evaluatie over het verloop van de Gecombineerde opgave vorig jaar is een aantal verbeterpunten doorgevoerd, meldt de minister. Zo is met hulp van de waterschappen de bufferstrokenkaart verbeterd. De droge en droogvallende waterlopen zijn beter geclassificeerd op basis van grondwaterstanden, peilbesluiten en slootdiepte. ‘Ik verwacht dat de nieuwe aanpak beter aansluit bij de werkelijke situatie in het veld, uitgaande van normale klimatologische omstandigheden’, aldus Adema.

Voor een aantal waterlopen in drie waterschappen zijn geen bijgewerkte gegevens beschikbaar, meldt RVO. Hierbij gaat het om de waterschappen Limburg, Vechtstromen en Noorderzijlvest. Boeren in deze regio’s krijgen daar een bericht over van RVO. Voor de waterlopen in die waterschappen worden de meest actuele gegevens uit de Basisregistratie Grootschalige Topografie getoond. Dit komt overeen met de weergave van vorig jaar. Boeren kunnen dit jaar in het RVO-systeem gericht aangeven welke bufferstrook verkeerd staat aangegeven.


Tarieven bekendgemaakt

In de Kamerbrief geeft Adema ook uitsluitsel over de tarieven de worden uitbetaald voor de ecoregelingen over 2023. Onder voorbehoud van goedkeuring van de LNV-begroting in de Eerste Kamer kunnen boeren daarmee de geplande vergoeding ontvangen voor hun duurzaamheidsprestaties in dat jaar.

De basispremie wordt voor 2023 vastgesteld op 213,28 euro. Dit is lager dan de 220 euro die eerst was voorzien, maar hoger dan de 207 euro die de minister in november nog noemde. De betalingen voor de ecoregeling, de herverdelende inkomenssteun en de aanvullende inkomenssteun voor jonge landbouwers komen overeen met de in het voorjaar van 2023 genoemde bedragen. Dit zijn respectievelijk voor de ecoregeling goud 200 euro, zilver 100 euro, brons 60 euro; voor de herverdeling inkomenssteun 54,53 euro; en voor de aanvullende inkomenssteun jonge landbouwers 2.800 euro.

Voor 2024 wordt de basispremie uit het GLB fors lager. Dat is het gevolg van de afbouw van de basispremie in de periode 2023-2027 van het huidige GLB en gunste van de betalingen voor de ecoregelingen. In 2024 garandeert Adema een tarief van ten minste 171 euro. Dat kan hoger uitvallen, maar dat is afhankelijk van het uiteindelijke aantal inschrijvingen voor de basispremie en de ecoregelingen.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zaterdag
  10° / 5°
  30 %
 • Zondag
  11° / 2°
  30 %
 • Maandag
  10° / 0°
  20 %
Meer weer