Tweede Kamer tegen onteigening en intrekken vergunningen

Update- De Tweede Kamer stemt in meerderheid voor een motie van de SGP waarin het demissionaire kabinet wordt gevraagd af te zien van gedwongen opkoop en het intrekken van vergunningen van boerenbedrijven. Een poging van BBB om het stikstofbeleid van koers te laten veranderen, haalde het niet.

Tweede+Kamer+tegen+onteigening+en+intrekken+vergunningen
© Dirk Hol

SGP-fractievoorzitter Chris Stoffer diende de motie in tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen. Bij de behandeling liet demissionair premier Mark Rutte weten dat onteigening en het intrekken van vergunningen geen instrument is waar het kabinet gebruik van wil maken. Stikstofminister Christianne van der Wal werkt in plaats daarvan, zo werd al eerder bekendgemaakt, aan een systeem van normeren en beprijzen van emissies voor alle sectoren.


De motie waarin BBB bepleit om de stikstofaanpak gericht op depositie los te laten en over te stappen op beleid gericht op emissiereductie, kreeg geen meerderheid. Dat gold ook voor moties die pleiten voor een algemene opkoopregeling in plaats van de piekbelastersaanpak en het generaal pardon voor piekbelasters en interimmers.


Stikstofrapport

BBB-fractievoorzitter Caroline van der Plas verwees in haar moties naar de uitkomst van een onderzoek van de Universiteit van Amsterdam (UvA) naar de stikstofdepositie rond twee melkveehouderijen. Daaruit blijkt dat een klein deel van de stikstofemissies dicht bij die bedrijven neerslaat. Rutte ontraadde de moties van BBB. Volgens hem concluderen de UvA-onderzoekers ook dat een 'forse inzet op piekbelasters dichtbij Natura 2000-gebieden nodig is'.

Een aangenomen motie van CDA en SGP richt zich tegen de negatieve gevolgen van het Didam-arrest van de Raad van State. Door deze uitspraak zijn overheden verplicht om vastgoed en gronden die zij in bezit hebben openbaar aan te bieden. De Kamer vraagt het demissionaire kabinet te onderzoeken wat de wettelijke mogelijkheden zijn om overheden daarin meer ruimte te beiden.


Diepste zakken

Volgens CDA-fractievoorzitter Henri Bontenbal hebben partijen 'met de diepste zakken' voordeel van het Didam-arrest. Provincies en gemeenten stuiten juist op problemen als zij bijvoorbeeld grond willen toekennen aan lokale initiatieven. Dat geldt onder meer bij kavel- en grondruilprojecten ten behoeve van de gebiedsprocessen, bleek al eerder.

Een voordeel voor ondernemers en burgers die veel brandstof verbruiken of veel kilometers maken, is dat de Tweede Kamer de brandstofaccijnzen volgend jaar niet wil verhogen. De huidige korting, die per 1 januari zou vervallen, blijft een jaar langer bestaan. Ook gaat de gebruikelijke jaarlijkse verhoging eenmalig niet door. Een voorstel daarvoor van VVD-fractieleider Sophie Hermans werd breed gesteund door vooral de rechtse partijen.

Een uitkomst van de stemmingen is dat het minimumloon vanaf 1 januari 2024 met 1,7 procent omhoog gaat. Ook uitkeringen als de AOW stijgen mee. Daarnaast gaat de kinderopvangtoeslag omhoog, zodat ouders zelf minder geld bij hoeven te leggen. Alles bij elkaar kosten de maatregelen 2 miljard euro extra.


Rekening bedrijfsleven

Dit voorstel van GroenLinks-PvdA kreeg steun van ChristenUnie, D66, PVV, PvdD, Volt, Denk, BIJ1, SP en de onafhankelijke Kamerleden Liane den Haan en Nilüfer Gündogan. De rekening daarvoor wordt met name neergelegd bij het bedrijfsleven.

Voor de financiering van deze plannen moeten bedrijven belasting gaan betalen als zij van hun winst eigen aandelen inkopen. Daarnaast wordt de bankenbelasting verhoogd. Ook inkomsten uit vermogen en deelnemingen in bedrijven worden zwaarder belast.

Indien deze ingrepen niet voldoende opleveren, wil GroenLinks-PvdA een greep doen uit het Nationaal Groeifonds dat is bedoeld om innovatie bedrijven te steunen. Dat laatste stuitte op weerstand bij onder meer de VVD. Die partij is van mening dat het Groeifonds bedoeld is om het verdienvermogen van Nederland te versterken. 'En je zal eerst geld moeten verdienen voor je het kan uitgeven', aldus VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans.


Gratis bier-motie

Ook BBB en Pieter Omtzigt diende een motie in voor het 'enigszins' verhogen van het minimumloon. Hierbij ontbrak echter de financiële dekking. Diverse partijen vielen Van der Plas hierop aan. CDA, GroenLinks-PvdA, ChristenUnie VVD en D66 verweten de haar met een 'gratis-bier-motie' te komen. Zonder een financiële onderbouwing konden zij het voorstel 'niet serieus' nemen.

Van der Plas is van mening dat het kabinet voor dekking moet zorgen als de Kamer het voorstel zou aannemen. Omtzigt noemde het voorstel van GroenLinks-PvdA om het minimumloon met 1,7 procent te verhogen juist financieel onverstandig.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Donderdag
  5° / -1°
  20 %
 • Vrijdag
  6° / 2°
  40 %
 • Zaterdag
  9° / 6°
  90 %
Meer weer