'Weet waar u voor stemt op 15 maart'

De waterschapsverkiezingen op 15 maart zijn in de huidige opzet nog belangrijker geworden. VVD-lijsttrekker Frank van Oorschot van waterschap Hollandse Delta legt in dit opiniestuk uit waarom.

%27Weet+waar+u+voor+stemt+op+15+maart%27
© Eigen Foto

De waterschappen zijn in boeren- en tuinderskringen over het algemeen goed bekend. Helaas is het aantal geborgde zetels voor ‘ongebouwd’, de boeren, afgenomen. De geborgde zetels voor ‘bedrijfsgebouwd’ zijn helemaal verdwenen. Stemmen op 15 maart wordt dus nog belangrijker. De laatste jaren worden de discussies in de waterschappen steeds scherper. Ik zal enkele voorbeelden noemen.

Hoe hoog mogen de waterschapsbelastingen oplopen? Willen we het water 100 procent schoon hebben, dus mogen de rioolwaterzuiveringen geen lozingen meer doen? Willen we de hoeveelheid groen sterk uitbreiden met bijbehorende onderhoudskosten? Willen we meer taken op het terrein van bijvoorbeeld recreatie en toerisme?

En hoe gaan de waterschappen om met nationaal beleid, zoals het Nationaal Programma Landelijk Gebied, de Kaderrichtlijn Water en de Omgevingswet? Hoeveel geld heeft het waterschap daarvoor over? Dat zijn allemaal politieke discussies die rechtstreeks invloed hebben op de belastingaanslag die op de deurmat valt.

In mijn waterschap Hollandse Delta is vorig jaar een visie op Groenbeleid aangenomen. De kern van deze visie was dat natuur en groen centraal gesteld werden. Natuur en groen kunnen echter ook veel schade veroorzaken, denk aan overlast door bomen, ongedierte en ongewenste soorten zoals bevers, muskusratten, rivierkreeft en Japanse duizendknoop.

Er spelen veel onderwerpen in het waterschap, informeer uzelf over de standpunten van de partijen en ga stemmen

Frank van Oorschot, lijsttrekker VVD waterschap Hollandse Delta

Er was een amendement voor nodig om vast te leggen dat schade veroorzaakt door groen en natuur vergoed moest worden. Ik vind groen, bomen en natuur geen probleem, maar de balans moet wel in evenwicht zijn met de economische functies in een gebied.


Peilbesluiten

Regelmatig valt de roep te horen om een hoger waterpeil omdat dat gunstig zou zijn voor de waterkwaliteit. Nu is het een goede zaak om de waterkwaliteit te verbeteren, maar dan moeten wel alle kosten en baten afgewogen worden. Heel veel boeren hebben hun percelen gedraineerd en dan kun je niet zomaar het waterpeil blijvend verhogen. Ik verwacht dat de discussie over waterpeilen de komende jaren steeds meer aan de orde komt.

Een ander voorbeeld is het Nationaal Park Nederlandse Delta. In 2021 ontstond het plan om voor een groot deel van de Zuid-Hollandse, Brabantse en Zeeuwse Delta een nationaal park op te richten. Dat zou leiden tot zeer veel beperkingen. De waterschappen waren betrokken bij deze plannen. Via een amendement zijn de extra middelen die voor het nationaal park bestemd zouden worden uit de begroting gehaald.


Wegenheffing

Het waterschap Hollandse Delta heeft de polderwegen in beheer. De boeren betalen daar apart wegenheffing voor. In vrijwel de rest van Nederland zijn de wegen in beheer bij de gemeenten en worden de lasten via de WOZ verdeeld. Via een initiatiefvoorstel op de kostentoedelingsverordening is na veel discussie de wegenheffing voor landbouw en natuur geschrapt. Een goede zaak, want daarmee ontstaat een gelijke situatie met de rest van Nederland.

Er spelen dus veel onderwerpen in het waterschap. Informeer uzelf over de standpunten van de partijen en ga in elk geval stemmen op 15 maart!

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zondag
  10° / 2°
  10 %
 • Maandag
  10° / -2°
  0 %
 • Dinsdag
  9° / -2°
  10 %
Meer weer