Grasland scheuren in vogelrichtlijngebieden mag weer

Het is sinds het begin van dit jaar weer mogelijk om grasland te scheuren in vogelrichtlijngebieden. In de habitatrichtlijngebieden blijft het scheurverbod wel van kracht. Tot voor kort gold er een scheurverbod voor blijvend grasland binnen de begrenzing van vogelrichtlijn- en habitatrichtlijngebieden.

Grasland+scheuren+in+vogelrichtlijngebieden+mag+weer
© Koos van der Spek

Dat betekent dat grasland dat langer dan vijf jaar grasland is, niet mag worden geploegd, omgezet of gescheurd. Dit verbod gold voor alle blijvende graslanden, of het nu gaat om productiegraslanden of ecologisch kwetsbare graslanden.

De afgelopen jaren heeft dit verbod tot veel onvrede en onbegrip geleid bij boeren. 'Boeren willen af en toe grasland scheuren om de kwaliteit van het grasland op peil te houden en te verbeteren', zegt beleidsmedewerker Tjerk Elzinga van LTO Noord. 'De praktijk is dat er na het scheuren van grasland vrijwel altijd weer gras wordt ingezaaid. Grasland blijft gewoon grasland.'


Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

LTO Noord heeft er dan ook veel energie in gestoken om het scheurverbod uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) te krijgen. De Tweede Kamer heeft zich hier uiteindelijk mee bemoeid en de minister gevraagd om het verbod voor vogelrichtlijngebieden te schrappen uit de GLB-bepalingen. Dit is toegezegd. Met ingang van 1 januari van dit jaar is het scheurverbod voor die gebieden geschrapt.


Voor de habitatrichtlijngebieden is het scheurverbod wel gehandhaafd. Het bleek politiek niet haalbaar om het ook voor die gebieden van tafel te krijgen.
'Concreet betekent dit dat er in het GLB nu geen bepaling meer is opgenomen over het scheurverbod in de vogelrichtlijngebieden. Dat is dus met ingang van dit jaar geen overtreding meer in het kader van het GLB', legt Elzinga uit.


Beheerplannen

Vogelrichtlijngebieden maken deel uit van de Natura 2000-gebieden. Voor elk Natura 2000-gebied is een beheerplan opgesteld. Dat beheerplan bevat regels voor het landbouwkundig gebruik.

Elzinga: 'In de meeste beheerplannen is een vrijstelling van de vergunnningsplicht opgenomen voor het bewerken van agrarische gronden. Dit geldt in elk geval voor de beheerplannen De Wieden, Rijntakken en Arkemheen. Die gebieden zijn geheel of grotendeels vogelrichtlijngebied. Grasland mag daar worden gescheurd en verbeterd.'

Wie blijvend grasland wil scheuren, doet er goed aan om vooraf te kijken of er in het bestemmingsplan ook nog regels staan. Het bestemmingsplan kan het scheuren van grasland om bepaalde redenen verbieden of aan een vergunning gebonden hebben.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Donderdag
  5° / -3°
  10 %
 • Vrijdag
  7° / 1°
  10 %
 • Zaterdag
  9° / 2°
  10 %
Meer weer