Scheurverbod Natura 2000-gebieden mogelijk versoepeld

In Natura 2000-gebieden wordt het misschien toch weer mogelijk om grasland te scheuren. Dat is op te maken uit beantwoording van Kamervragen van CDA-Tweede Kamerlid Derk Boswijk door waarnemend landbouwminister Carola Schouten.

Scheurverbod+Natura+2000%2Dgebieden+mogelijk+versoepeld
© Koos van der Spek

Bij de invulling van het nieuwe Nationaal Strategisch Plan, de landelijke invulling van het GLB, is het mogelijk voor de minister om het scheurverbod in Natura 2000-gebied anders in te vullen, mits het areaal blijvend grasland gelijk blijft. Minister Schouten geeft aan daar gebruik van te willen maken.

Dat zal gebeuren door kwetsbare graslanden 'opnieuw in te tekenen'. Nederland heeft in 2014 zelf al het blijvend grasland in Natura 2000-gebieden aangewezen als ecologisch kwetsbaar, waarna een scheurverbod van kracht werd. Dat geldt ook voor productiegraslanden van veehouderijbedrijven.


Vogelrichtlijngebieden

Het is nog maar zeer de vraag voor hoeveel boeren dit soelaas biedt. Uit de beantwoording van minister Schouten blijkt dat dit mogelijk alleen voor vogelrichtlijngebieden geldt. Haar voorganger heeft toegezegd uitvoering te geven aan de motie Boswijk hierover. Die geldt alleen voor gebieden waar de Vogelrichtlijn van kracht is, maar niet voor gebieden die onder de Habitatrichtlijn vallen.

Gebieden als de Overijsselse Wieden-Weerribben of polder Arkemheen bij het Gelderse Nijkerk kunnen mogelijk profijt hebben van de nieuwe intekening van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor het nieuwe NSP. Of boeren op de Veluwe, bijvoorbeeld rond landgoed Staverden en bij Deelen, hier ook profijt van kunnen hebben, is nog maar zeer de vraag blijkt uit navraag bij LTO Noord.


Alternatief

De minister wijst er in haar beantwoording op dat boeren nog een alternatief hebben. Ze kaart het onderzoek uit 2016 aan van Wageningen University & Research: Mogelijkheden om blijvend grasland in Natura 2000-gebieden te vernieuwen.

Daaruit zou blijken dat doorzaaien van grasland een bruikbare graslandvernieuwingstechniek is, waarbij de ondergrond vrijwel onberoerd blijft en waarbij het zaad direct in of op de bodem wordt gebracht. 'De resultaten van doorzaaien zijn bij een goede uitvoering vergelijkbaar met die van herinzaaien na ploegen, zonder dat er een verstoring van de bodem nodig is', schrijft de minister. 'Dit past binnen de goede landbouwpraktijk.'


Geen goed resultaat in de praktijk

Volgens beleidsadviseur Tjerk Elzinga van LTO Noord klopt deze bewering niet. 'In de praktijk wordt ervaren dat deze methode geen goed resultaat oplevert, niet het vergelijkbare resultaat als bij het scheuren van grasland. Hier lijken de resultaten uit onderzoek en praktijk dus niet overeen te komen. Voor boeren in deze gebieden is doorzaaien geen geschikt alternatief, zeker niet omdat het grasland vaak veel problemen ondervindt van wildschade die veroorzaakt wordt door edelherten en everzwijnen.'

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Donderdag
  14° / 5°
  40 %
 • Vrijdag
  16° / 5°
  20 %
 • Zaterdag
  16° / 10°
  60 %
Meer weer