BoerenNatuur Overijssel pleit voor samenwerking collectieven

De drie agrarische natuurcollectieven in Overijssel gaan samenwerken in stichting BoerenNatuur Overijssel. Volgens voorzitter Cor Pierik willen de collectieven meer kennis delen en kunnen ze elkaar daardoor versterken.

BoerenNatuur+Overijssel+pleit+voor+samenwerking+collectieven
© Arie Meijer

Zijn er meer provincies met zo'n samenwerkingsverband?

'We lopen met onze nieuwe stichting een beetje voor de troepen uit. Maar we denken dat de collectieven beter gebruik kunnen maken van de kennis en het netwerk dat ze gezamenlijk hebben. Daarmee kunnen ze elkaar versterken en hoeven ze niet steeds het wiel opnieuw uit te vinden.

Er is een kwaliteitsslag gemaakt door plas-dras te combineren met mozaïekbeheer

Cor Pierik, voorzitter van stichting BoerenNatuur Overijssel

'Bovendien werken de gebiedspartijen waarmee de collectieven te maken hebben ook op provinciaal niveau. En we hebben projecten die door meerdere collectieven worden opgepakt. Dan is het handig als je ook bestuurlijk samenwerkt.'


Kunt u een voorbeeld van zo'n project noemen?

'Twee collectieven hebben het initiatief genomen voor het project 'Boeren bij Natura 2000-gebieden.' Daarin wordt gekeken hoe boeren in of bij een Natura 2000-gebied rendabel kunnen ondernemen. Daarbij kijken we onder meer naar bodemgebruik. Het project wordt gefinancierd door LNV.'


Welke activiteiten gaan jullie het eerst ondernemen?

'BoerenNatuur Overijssel gaat informatiebijeenkomsten organiseren over de inzet van agrarisch natuur- en landschapsbeheer in combinatie met de ecoregelingen uit het nieuwe GLB. Onze veldcoördinatoren zijn voor die voorlichting getraind. Ze kunnen boeren ook helpen om wegwijs te worden in deze complexe materie met de eigen tool van BoerenNatuur.'


Is er draagvlak voor agrarisch natuurbeheer in Overijssel?

'Ja, best wel. Vooral bij boeren die minder intensief werken. Dan past agrarisch natuurbeheer goed in de bedrijfsvoering. Ook voor weidevogelbeheer is er animo. In Noordwest-Overijssel is er een kwaliteitsslag gemaakt door plas-dras te combineren met mozaïekbeheer. Daar is extra geld voor beschikbaar en dat trekt boeren over de streep.'


Heeft agrarisch natuurbeheer toekomst?

'Dat zal afhangen van het Landbouwakkoord. Dat moet perspectief bieden.'

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zaterdag
  8° / 7°
  30 %
 • Zondag
  8° / 5°
  20 %
 • Maandag
  7° / 1°
  10 %
Meer weer