Agractie vreest consequenties wijziging Habitatrichtlijngebieden

Agractie vreest dat Wijzigingsbesluit Habitatrichtlijngebieden grote consequenties kan hebben voor agrarische bedrijven nabij Natura 2000-gebieden. De boerenbelangenbehartiger gaat er dan ook tegen in beroep.

Agractie+vreest+consequenties+wijziging+Habitatrichtlijngebieden
© Huisman Media

De organisatie roept alle belanghebbenden op om dat ook te doen. Beroep aantekenen is mogelijk tot en met 11 januari. Met het besluit worden in 110 Natura 2000-gebieden wijzigingen toegepast die in veel gevallen zullen leiden tot een verzwaring van de stikstofreductieopgave, stelt Agractie. Iedereen die kan aantonen belanghebbende te zijn, kan in beroep gaan, ongeacht of er bij het ontwerpbesluit in 2018 ook al een zienswijze is ingediend.

Het beroep van Agractie wordt gedaan namens leden en donateurs. Het is echter niet 100 procent zeker of dit beroep ontvankelijk wordt verklaard, laat de organisatie weten. Vandaar de oproep om ook als individuele belanghebbende, met agrarische activiteiten binnen een straal van 25 kilometer van de bewuste Natura 2000-gebieden, bezwaar te maken.


Wat verandert er?

Volgens de tekst van het wijzigingsbesluit gaat het om de aanwijzing van circa 150 habitattypen en circa zeventig soorten in bestaande Natura 2000-gebieden, die ten tijde van de aanwijzingsbesluiten, vanaf 2008, wel aanwezig waren, maar om onduidelijke redenen niet zijn opgenomen in de aanwijzingsbesluiten. Het zou gaan om habitattypen en soorten die destijds ten onrechte niet zouden zijn aangewezen. Er vallen ook enkele habitattypen en soorten af in de aangepaste habitatrichtlijn.


Volgens Agractie kan het aanwijzen van de 'vergeten' habitattypen en soorten grote consequenties hebben voor bedrijven in de buurt van de betreffende Natura 2000-gebieden. Dat is met name het geval wanneer voor deze habitattypen en soorten een lagere kritische depositiewaarde (kdw) geldt dan voor al aangewezen habitattypen en soorten in dat gebied.


Beheerplannen

Veel belanghebbenden hebben in 2018 al gewezen op de rechtsgevolgen van de aanwijzing, geeft Agractie in een toelichting op het beroep aan. 'Uit het wijzigingsbesluit blijkt dat deze bezwaren van tafel zijn geveegd met de opmerking dat de rechtsgevolgen niet aan de orde zijn bij de aanwijzing als zodanig, maar pas bij het opstellen van beheerplannen. Agractie is het daar niet mee eens en vindt dat rechtsgevolgen al mee moeten worden gewogen bij de aanwijzing.'

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zaterdag
  11° / 6°
  55 %
 • Zondag
  11° / 5°
  60 %
 • Maandag
  10° / 3°
  5 %
Meer weer