LTO: consultatie wintergewassen toont beperkingen kalenderlandbouw

De afgelopen vrijdag afgesloten internetconsultatie over winterteelten en vanggewassen maakt 'pijnlijk duidelijk' welke beperkingen kalenderlandbouw met zich meebrengt. Dat stelt LTO Nederland dat zelf namens leden ook reageerde op de internetconsultatie.

LTO%3A+consultatie+wintergewassen+toont+beperkingen+kalenderlandbouw
© Koos van der Spek

Volgens de boerenbelangenbehartiger ontbreken er daarnaast verschillende gewassen op de lijst ondanks eerder inbreng vanuit de sector en de keten.

De gewaslijsten waarover de consultatie gaat, zijn opgesteld in het kader van het zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn, die het verbeteren van de waterkwaliteit als doel heeft. Het op tijd toepassen van vanggewassen op zand- en lössgronden is een van de genoemde maatregelen in het zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn. Wanneer een vanggewas later dan 1 oktober wordt ingezaaid, wordt er gekort op de stikstofgebruiksnorm.

Winterteelten zijn hierop een uitzondering, omdat voor sommige teelten het toepassen van een vanggewas onmogelijk is, doordat de teelt in de winter op het land staat. In het huidige voorstel van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit worden volgens LTO enkele belangrijke teelten gemist, zoals consumptieaardappelen, cichorei, sla, bleekselderij, witlofpennen en rode bieten. Deze maatregelen zijn beoogd om per 1 januari 2023 in werking te treden.


Niet wenselijk en niet mogelijk

Voor 1 oktober oogsten is om meerdere redenen niet wenselijk en niet mogelijk, vindt LTO. De organisatie benadrukt al lang de nadelige effecten van kalenderlandbouw. 'Door deze consultatie worden de beperkingen hiervan in relatie tot de praktijk weer pijnlijk duidelijk', stelt LTO.

Het juiste oogsttijdstip hangt immers af van onder meer de weersomstandigheden. Strikt op bepaalde datum oogsten, terwijl de grond niet goed berijdbaar is, geeft verslechtering van de bodem. Daarnaast is de oogst niet in een enkele dag uit te voeren, maar vaak een proces van weken tot soms wel maanden. Daar komt bij dat oogsten voor 1 oktober niet garandeert dat de verwerkende industrie ook uit de voeten kan met het aanbod.


Tijdige publicatie

LTO stelt samen met andere organisaties als NAJK, NAV, POV, Cumela, BO Akkerbouw, NZO en Rabobank bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan de bel te hebben getrokken over het tijdig publiceren van de gewaslijsten voor het zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn. Immers, de invulling staat nog steeds niet vast en het tijdspad voor de implementatie is kort. Ondernemers weten daardoor niet waar zij rekening mee moeten houden, terwijl het seizoen wel gewoon doorgaat.


De sector- en ketenpartijen hebben daarom eerder al gepleit voor het aanwijzen van 2023 als overgangsjaar voor een aantal voorschriften van het zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Vrijdag
  29° / 15°
  10 %
 • Zaterdag
  30° / 17°
  20 %
 • Zondag
  22° / 18°
  50 %
Meer weer