Uitspraak Raad van State staaft inzet LTO: weiden niet vergunningplichtig

Koeien beweiden leidt onder de streep tot een lagere stikstofuitstoot en vereist dus ook geen extra vergunning. Dit is op hoofdlijnen de conclusie van de Raad van State in een uitspraak die vanmorgen is gepubliceerd. De rechter sluit hiermee aan bij de inzet van LTO Nederland, die blij is met de uitspraak.

Uitspraak+Raad+van+State+staaft+inzet+LTO%3A+weiden+niet+vergunningplichtig
© Burt Sytsma Photography

'De koe in de wei hoort erbij. 84 procent van de melkveehouders beweidt zijn dieren en de Nederlander geniet van de koe in het landschap', zegt Trienke Elshof, portefeuillehouder Platteland en Omgeving bij LTO Nederland.

'Een extra vergunning voor het beweiden van koeien zou absurd en onwerkbaar zijn. LTO heeft zich hier dan ook fel tegen verzet. De Raad van State bevestigt nu dat het beweiden van koeien onder de streep tot een lagere stikstofuitstoot leidt en dus geen extra administratief circus vereist', aldus Elshof.


Duidelijkheid op eerder ingezette lijn

In eerdere uitspraken van de raad en rechtbanken heeft de rechter aangegeven dat weidegang onderdeel uitmaakt van de agrarische bedrijfsvoering en onderdeel moet uitmaken van een vergunning. Ook bemesten zou vergunningplichtig kunnen zijn. De raad geeft nu aan hoe provincies dit moeten beoordelen. Een toename van de stikstofuitstoot van koeien in de wei kan worden weggestreept tegen een afname van de uitstoot doordat minder stalmest wordt uitgereden, ook wel intern salderen genoemd.

Anders gezegd, de Raad van State bevestigt dat het geen negatieve gevolgen heeft als er wordt beweid in plaats van bemest. Voor koeien die en in de stal en in de wei staan, is dus één gezamenlijke natuurvergunning nodig. Om die te kunnen verlenen, moet duidelijk zijn dat de stikstofuitstoot van de koeien in de stal en die in de wei samen geen negatieve gevolgen heeft voor beschermde natuur.


Landbouwkundig gebruik

Daarvoor is van belang of de gronden maximaal bemest mochten worden, de referentiesituatie. Uitgangspunt is de referentiesituatie van de Natura 2000-gebieden die toen zijn aangewezen. De Raad van State geeft aan dat het voldoende is als wordt aangetoond dat het perceel als landbouw bestemd was ten tijde van de aanwijzing van het Natura 2000-gebied en sindsdien ook steeds voor de landbouw is gebruikt. LTO roept provincies en gemeenten op veehouders te helpen met het aantonen hiervan.

LTO Nederland is blij met de uitspraak van Raad van State. Hiermee kan op een eenvoudige manier worden aangetoond dat beweiden en bemesten niet vergunningplichtig hoeven te zijn. LTO heeft zich hier jaren voor ingezet door bij het ministerie van LNV, de commissie-Remkes en via advocaten die bij de rechtszaak betrokken zijn kennis en expertise aan te leveren. Ook werd afgelopen voorjaar een succesvolle publieksactie georganiseerd: #30meikoeuitdewei.


Juridische borging stalvloeren

Een teleurstellend, maar niet onverwacht onderdeel van de uitspraak is dat er in het verlengde van de Raad van State-uitspraak van 7 september weer een type stalvloer onderuit is gegaan. LTO heeft samen met anderen geprobeerd middels onafhankelijk onderzoek aan te tonen dat het CBS-rapport waarop de rechter zich baseert niet geschikt is om stalvloeren te beoordelen. Daar is de Raad van State niet in meegegaan.

LTO benadrukte eerder al dat de overheid aan zet is om de juridische borging van staltypes en verduurzaming in het algemeen op orde te krijgen, zodat het fundament van de Regeling ammoniak en veehouderij-systematiek niet wordt aangetast. Boeren moeten erop kunnen vertrouwen dat innovaties niet alleen doen wat ze beloven, maar dat ze ook juridisch standhouden.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zaterdag
  11° / 8°
  80 %
 • Zondag
  11° / 2°
  10 %
 • Maandag
  11° / -2°
  0 %
Meer weer