Stroomkabel door dijk ontziet boerengrond bij Lewedorp

Waterschap Scheldestromen heeft ingestemd met de aanleg van een stroomkabel door een secundaire zeewering van de Jacobapolder bij het Zeeuwse Lewedorp. Hierdoor wordt een groot aantal akkerbouwpercelen ontzien van open ontgravingen en boringen.

Stroomkabel+door+dijk+ontziet+boerengrond+bij+Lewedorp
© Huisman Media

Eerst leek het niet mogelijk om een kabel door de zeewering te trekken. Op aandringen van ZLTO, provincie Zeeland en netbeheerder Tennet is er deze zomer een onderzoek uitgevoerd. Daaruit blijkt dat boren in de zeewering geen nadelige gevolgen heeft voor de waterkerende functie.

Toch heeft het nog enkele weken geduurd voordat de partijen waterschap Scheldestromen konden overtuigen. Het gaat om de aanleg van een stroomkabel door de zeewering van zo'n 900 meter lengte. Daarmee worden vier grondeigenaren ontzien. Een andere kabel gaat vooralsnog wel over land. Daarvoor heeft ZLTO onlangs opnieuw een zienswijze ingediend.


Grote impact

Tennet is in opdracht van de rijksoverheid bezig met de uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk in Zeeland. De aanleg van zowel bovengrondse als ondergrondse verbindingen heeft grote impact op agrarisch gebied in de provincie.

'De natuur wordt wettelijk beschermd en dwars door steden en dorpen kunnen geen kabels worden aangelegd, dus is de enige route via boerengronden', concludeert Merijn Schooleman, belangenbehartiger bij ZLTO.

Kabels worden vaak via open ontgravingen en grondboringen aangelegd. Er worden diepe, brede sleuven gegraven op akkerbouwpercelen en machines rijden af en aan. 'Dat heeft enorme impact deze gronden', stelt Schooleman. 'Boren door een dijk is een goed alternatief', vult relatiebeheerder Frans Geijs zijn collega aan. 'Nu we weten dat het veilig kan, willen we dat op meerdere plaatsen kabels door dijken worden aangelegd.'


Eerder in Tholen

De belangenbehartiger en relatiebeheerder zijn trots op het bereikte resultaat. '‘Samen met Tennet en de provincie hebben we ons hard gemaakt om de boeren zoveel mogelijk te ontzien’, zegt Schooleman. Volgens Geijs heeft de lobby van de boerenorganisatie eerder al succes gehad in Tholen. 'Ook daarmee hebben we aangetoond dat het doorkruisen van boerenland niet de enige manier is om het elektriciteitsnetwerk aan te leggen.'

De hogere kosten die de alternatieve route via de zeewering van de Jacobapolder met zich meebrengt, komen voor rekening van de rijksoverheid. Zij heeft ook de kosten voor het onderzoek naar de effecten van de boringen door de dijk bekostigd.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zaterdag
  11° / 8°
  95 %
 • Zondag
  8° / 5°
  20 %
 • Maandag
  7° / 2°
  50 %
Meer weer