Adema wil mechanisch alternatief glyfosaat op grasland

Landbouwminister Piet Adema wil binnen een paar jaar een mechanisch alternatief voor de toepassing van glyfosaat in vanggewassen of bij het resetten van grasland. Glyfosaat blijft wel inzetbaar in de geïntegreerde gewasbescherming. Dat heeft hij donderdag gemeld aan de Tweede Kamer.

Adema+wil+mechanisch+alternatief+glyfosaat+op+grasland
© dirk hol

Bij het doodspuiten van grasland, groenbemesters en vanggewassen zijn er alternatieven die goed toepasbaar zijn, vindt Adema. 'Het gaat om mechanische alternatieven. Ik ben met de sector in gesprek om te komen tot de toepassing hiervan. De komende periode gaan we met de sector werken aan een overgang naar mechanische technieken in plaats van glyfosaat.'

Adema wil de sector helpen met de omslag. 'Ik wil die overgang financieel ondersteunen. De omslag vraagt investeringen van agrariërs en ik vind het terecht dat we ervoor zorgen dat er een goede financiële regeling voor komt.'


De minister noemt geen exacte deadline wanneer die transitie moet zijn afgerond. 'Ik wil dat we met de sector komen tot een goede overgangsregeling. Ik heb nog geen exacte datum, maar ik denk aan een termijn van een paar jaar.'

Het mechanische alternatief wordt op enig moment ook verplicht, stelt Adema. 'Maar wel op het moment dat de agrarische sector de omslag heeft meegemaakt en dat wij daar ondersteuning bij hebben gegeven.'

De landbouwminister geeft met zijn inzet invulling aan de wens van de Tweede Kamer. Op initiatief van D66-Kamerlid Tjeerd de Groot nam de Kamer enkele jaren geleden een motie aan waarin de Kamer de regering verzoekt om het gebruik van glyfosaathoudende middelen voor gebruik buiten geïntegreerde gewasbescherming (zoals kalenderspuiten, resetten van grasland en preharvest) te verbieden.


Geen wetenschappelijke reden

De minister stelt dat er geen wetenschappelijke reden is om de toepassing van glyfosaat te beperken. Er zijn volgens toelatingsinstantie Ctgb op dit moment geen nieuwe wetenschappelijk inzichten die ingrijpen in de toepassing van het resetten van grasland rechtvaardigen. Ctgb heeft bepaalde volvelds vooroogsttoepassingen inmiddels wel verboden. Maatschappelijk gezien is er kritiek op het gebruik van het middel. De eerste aanzet om te komen tot alternatieven is overigens al gezet door de voorgangers van Adema, Henk Staghouwer en Carola Schouten.

De landbouwminister verwijst ook naar het onderzoek van Hanna Schebesta, universitair hoofddocent bij de leerstoelgroep Recht van Wageningen University & Research. Zij voerde op verzoek van de vaste Kamercommissie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een second opinion uit naar de juridische mogelijkheden om in de Tweede Kamer aangenomen moties te kunnen uitvoeren.


Gereedschapskist gevuld houden

De minister maakt ook kenbaar dat hij zich gaat inzetten om de behoefte aan gewasbeschermingsmiddelen in het algemeen te verminderen. Hij hecht er wel aan de 'gereedschapskist' voor boeren en tuinders gevuld te houden.

'Die gereedschapskist bestaat allereerst uit preventieve maatregelen, zoals weerbare gewassen en goede bodemkwaliteit. Vervolgens uit niet-chemische maatregelen, zoals het gebruik van biologische bestrijders en mechanische bestrijding. En tenslotte uit chemische, waar mogelijk laagrisicomaatregelen om ziekten, plagen en onkruiden nu en in de toekomst zoveel mogelijk te kunnen voorkomen. Daar waar nodig moet adequate bestrijding mogelijk zijn', geeft Adema aan.

'Daarom zet ik mij in voor het goed vullen van deze gereedschapskist, zodat een agrarisch ondernemer aantoonbaar en controleerbaar geïntegreerde gewasbescherming kan toepassen. Geïntegreerde gewasbescherming is wat elke agrariër moet gaan doen', besluit de landbouwminister.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Maandag
  10° / 7°
  70 %
 • Dinsdag
  11° / 4°
  50 %
 • Woensdag
  10° / 4°
  50 %
Meer weer