Minister blijft van toelating glyfosaat af, maar wil gebruik terugdringen

Minister Henk Staghouwer van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ziet geen aanleiding de toepassing van glyfosaat aan banden te leggen, ondanks dat de Tweede Kamer verzocht had dit wel te doen. Hij wil de agrarische sector wel stimuleren het gebruik terug te dingen.

Minister+blijft+van+toelating+glyfosaat+af%2C+maar+wil+gebruik+terugdringen
© dirk hol, info@dirkhol.nl

Dat schrijft de minister aan de Tweede Kamer. Hij ging in deze Kamerbrief in op eerdere moties en toezeggingen. Op initiatief van D66-Kamerlid Tjeerd de Groot nam de Tweede Kamer enkele jaren geleden een motie aan waarin de Kamer de regering verzoekt om het gebruik van glyfosaathoudende middelen voor gebruik buiten geïntegreerde gewasbescherming (zoals kalenderspuiten, resetten van grasland en preharvest) te verbieden.


Staghouwer en zijn voorganger Carola Schouten hebben dit verzoek steeds naast zich neergelegd. Staghouwer meldt dat glyfosaat is toegelaten door het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) en dat het Ctgb alleen kan ingrijpen in de toelating als er sprake is van nieuwe wetenschappelijke inzichten waaruit blijkt dat niet meer aan de toelatingsvoorwaarden wordt voldaan. Dat is niet het geval, zegt de minister.

De minister constateert ook dat de verschillende wetenschappelijke inzichten en berichten in de media over glyfosaat leiden tot vragen en twijfel. 'Ik ga daarom de komende periode met de agrarische sector in gesprek hoe – naast de afspraken die gemaakt zijn in het Uitvoeringsprogramma en in het Nationaal Strategisch Plan – het gebruik van glyfosaathoudende middelen verder kan worden teruggedrongen. Dit zou bijvoorbeeld kunnen via economische prikkels.'


Minder gebruik

De minister wijst erop er al afspraken zijn gemaakt met de agrarische sector over het gebruik van glyfosaathoudende middelen voor het bestrijden van onkruiden, in graslandbeheer en het behandelen van groenbemesters en vanggewassen. De agrarische sector is inmiddels bezig met het uitwerken hiervan in het kader van het praktijkprogramma plantgezondheid. Hierbij wordt uitgegaan van de principes van geïntegreerde gewasbescherming.'

Staghouwer heeft LTO Nederland gevraagd om aanvullend daarop te komen met een voorstel voor communicatie over de alternatieven voor glyfosaathoudende middelen richting agrarische ondernemers. 'Ik het belangrijk vind dat de ondernemers op de hoogte zijn van mogelijke alternatieven, waardoor het gebruik van glyfosaathoudende middelen beperkt kan worden.'


Herbeoordeling

In de brief meldt de minister ook dat het Europees agentschap voor voedselveiligheid Efsa bekend heeft gemaakt dat de herbeoordeling van glyfosaat langer duurt. De reden hiervoor is dat het verwerken van de vele reacties van de publieke consultatie en van de consultatie veel tijd kost.

Overigens heeft de discussie over de toepassing van glyfosaat er toe geleid dat bepaalde volvelds voor-oogsttoepassingen van glyfosaathoudende middelen in bepaalde gewassen niet meer zijn toegelaten.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Woensdag
  29° / 15°
  10 %
 • Donderdag
  29° / 16°
  20 %
 • Vrijdag
  21° / 15°
  20 %
Meer weer