Kabinet legt prioriteit bij legaliseren PAS-melders

Het kabinet omarmt de denklijnen en de aanbevelingen uit rapport-Remkes. Voor de korte termijn ligt de prioriteit bij het legaliseren van de PAS-melders. Ook komt er een landbouwakkoord met richtinggevende afspraken over de toekomst van de landbouw. Dat melden ministers Piet Adema (LNV) en Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof).

De ministerraad heeft vrijdagmiddag de eerste reactie van het kabinet op het rapport aan de Tweede Kamer onderschreven. Het kabinet is in lijn met het advies van Johan Remkes om vooralsnog te sturen op het halen van de stikstofdoelen in 2030, met ijkmomenten in 2025 en 2028.


Eén van de adviezen uit rapport-Remkes is het gericht en versneld wegnemen van de emissies van vijf- tot zeshonderd piekbelasters. Op deze manier kan ruimte worden gecreëerd voor onder andere PAS-melders. Remkes adviseert om hen voorrang te geven als het gaat om de inzetbare stikstofruimte die afkomstig is van piekbelasters. Op deze manier wordt volgens hem recht gedaan aan de positie van PAS-melders.
Vrijwilligheid

Het kabinet wil als het gaat om de piekbelasters met ondernemers uit diverse sectoren een gefaseerde aanpak bespreken. Deze gesprekken vinden plaats op basis van vrijwilligheid en gaan in eerste instantie over het aanpassen of verplaatsen en pas daarna over het vrijwillig op- of uitkopen van een bedrijf.


Het kabinet realiseert zich dat dit traject grote impact heeft en vindt het door Remkes genoemde tijdpad van één jaar ambitieus. Mede daarom wil het zo snel mogelijk een regeling vormgegeven. Het ministerie van LNV wil dit samen met de sector en provincies oppakken.

Landbouwakkoord

Het kabinet wil, zoals Remkes aanbeveelt, de denklijnen van het rapport samen met de sector uitwerken tot een duidelijke en stabiele koers. Doel is een meerjarige aanpak voor de landbouw en het bieden van ondersteuning om op deze manier toe te werken naar kringlooplandbouw.Dat moet richting geven aan de toekomst van de agrarische sectoren, inclusief de bijdrage die de ketenpartijen leveren. Het akkoord vormt daarmee een belangrijke basis voor toekomstig landbouwbeleid. Hierbij zijn het rapport van Remkes en het coalitieakkoord het uitgangspunt.


Het kabinet wil de gesprekken die onder leiding van Remkes zijn gemaakt voortzetten. Dat vraagt een verantwoordelijkheid van iedereen om actief deel te nemen en naar elkaar te luisteren, botsende belangen te bespreken en te werken aan gezamenlijke oplossingen. Ook belanghebbende andere partijen als natuurorganisaties maken hier onderdeel vanuit.

Toekomst van de landbouw

Het kabinet wil zo snel mogelijk aan de slag. In november komt er een Kamerbrief met de hoofdlijnen voor de toekomst van de landbouw. Die bevat de basis voor het landbouwakkoord, waarvan het streven is deze in het eerste kwartaal 2023 te sluiten. Ook over de wijze waarop nadere invulling wordt gegeven over de aanpak van de piekbelasters wordt de Tweede Kamer in november geïnformeerd.


In november 2022 komt ook een Kamerbrief met de landelijke doelstellingen in het kader van Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) op het gebied van klimaat, water en natuur. Uiterlijk in januari 2023 zullen deze richtinggevende provinciale doelstellingen en keuzes worden vastgesteld, om na het aanleveren van de gebiedsprogramma's op 1 juli 2023 definitief te worden gemaakt.


Constructieve gesprekken

'We willen de constructieve gesprekken die de afgelopen zomer onder Remkes' leiding zijn gevoerd voortzetten. We zoeken meer dan voorheen actief de samenwerking op om tegenstellingen te overbruggen en te verenigen', verzekert stikstofminister Christianne van der Wal.'Vertrouwen herstellen kost tijd, dat realiseren wij ons. Dit advies is de kans om een nieuwe start te maken op weg naar de goede balans tussen economie en natuur. Want boeren en zeker ook jonge boeren, hebben een toekomst in Nederland', stelt ze.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Donderdag
  4° / 1°
  70 %
 • Vrijdag
  2° / -2°
  10 %
 • Zaterdag
  3° / -2°
  10 %
Meer weer