SMK vraagt kabinet verduurzamingskosten te vergoeden

Stichting Milieukeur (SMK) roept het kabinet op om de kosten te vergoeden die Nederlandse boeren en tuinders maken voor het voeren van een topkeurmerk voor verduurzaming. Het gaat volgens SMK om een bedrag van 30 miljoen euro.

SMK+vraagt+kabinet+verduurzamingskosten+te+vergoeden
© Dirk Hol

Als het kabinet deze kosten opneemt in de begroting wordt uitvoering gegeven aan de in juni aangenomen motie van de Tweede Kamer. Deze motie verzoekt het kabinet om de kosten te vergoeden die Nederlandse boeren en tuinders maken voor het voeren van een topkeurmerk voor verduurzaming. SMK, ontwikkelaar en beheerder van het onafhankelijke keurmerk On the way to PlanetProof, vindt het noodzakelijk dat het kabinet deze motie snel uitvoert.


Op dit moment worden de extra inspanningen van boeren en tuinders op het gebied van klimaat, stikstofreductie, biodiversiteit, dierenwelzijn, natuur & landschap en bodemvruchtbaarheid vaak niet of nauwelijks beloond, stelt SMK. Dat terwijl de overheid er wel veel baat bij zou hebben. Ook supermarkten hebben hierin een verantwoordelijkheid, vindt SMK. Zij moeten een hogere waarde toekennen aan duurzamer product en die marge ook uitbetalen aan de boer.


Gelijk speelveld

De overheid kan met een tegemoetkoming in de verduurzamingskosten een gelijk speelveld creëren voor boeren en tuinders die voldoen aan de duurzaamheidseisen van de topkeurmerken, vindt SMK. Dat is in het regeerakkoord van 2017 al afgesproken, maar nog steeds niet uitgevoerd.

De totale jaarlijkse directe kosten voor deelname aan Beter Leven (2 en 3*), Biologisch, Demeter, EKO en On the way to PlanetProof schat SMK op 30 miljoen euro. Dankzij deze topkeurmerken wordt een aanzienlijk aandeel van de Nederlandse landbouw verduurzaamd; op enkele sectoren meer dan 50 procent van het areaal. Het bedrag van 30 miljoen euro is een fractie van de miljarden budgetten die de overheid begroot om de landbouw te verduurzamen.


Redelijke vergoeding

Gijs Dröge, directeur van SMK: 'Wij zien dat veel ondernemers willen inspelen op de vraag van supermarkten naar duurzamere producten. Vanwege het ontbreken van een redelijke vergoeding twijfelen ze of die stap ook economisch verstandig is. De belangstelling van de consument voor duurzamer product is er wel. Door prijsconcurrentie in de supermarkt is het bijna onmogelijk iets meer te krijgen voor boeren en tuinders met een keurmerk. Dan lopen de kosten flink op.'

'Voor boeren en tuinders betekent dit te weinig zekerheid dat ze de investeringen in verduurzaming kunnen terugverdienen' stelt Dröge. 'Daar moet verandering in komen en dat wordt mede ondersteund door de Kamer die een motie daarvoor heeft aangenomen. Wij roepen het kabinet daarom op om daar snel uitvoering aan te geven.'

Door een bedrag van 30 miljoen euro op te nemen in de rijksbegroting voor 2023 kunnen boeren en tuinders belangrijke stappen zetten in verduurzaming met hulp van de door Milieu Centraal erkende topkeurmerken, vindt Dröge. 'Zo hoeven zij niet op te draaien voor de extra kosten. De afspraken uit 2017 moeten nu eindelijk worden uitgevoerd.'


Kwart consumenten koopt bewust

SMK heeft ook onderzoek gedaan naar de wijze waarop consumenten naar het keurmerk kijken. Hieruit blijkt dat een kwart van de consumenten bewust producten koopt met een keurmerk. Ruim 1 op de 3 koopt deze structureel. Met name groente en fruit, eieren en zuivel zijn voor de consument relevant, blijkt uit onderzoek van Bloakes in opdracht van SMK. De stichting vraagt deze week extra aandacht voor producten met dit keurmerk.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Dinsdag
  8° / 0°
  5 %
 • Woensdag
  10° / 2°
  5 %
 • Donderdag
  11° / 3°
  20 %
Meer weer