Meer dan honderd suggesties voor aanpassingen PlanetProof

Na een oproep aan keurmerkhouders en belanghebbenden ontving certificeringsorganisatie SMK veel inbreng voor herziening van de voorwaarden voor het keurmerk On the way to PlanetProof voor plantaardige producten.

Meer+dan+honderd+suggesties+voor+aanpassingen+PlanetProof
© Dirk Hol

Met de meer dan honderd suggesties heeft het College van Deskundigen van SMK de hoofdlijnen van de herziening van de certificeringsvoorwaarden voor dit jaar vastgesteld. Volgens SMK zorgt de herziening ervoor dat de criteria actueel blijven en dat er verdere stappen worden gezet in de verduurzaming.

De inbreng is volgens een vaste procedure beoordeeld, meldt SMK. Het College van Deskundigen Plantaardig is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de eisen voor in dit geval PlanetProof. De herziening richt zicht op het waarborgen van de balans tussen ambitie en haalbaarheid. Ook de normering van de bonuspunten zal worden geëvalueerd en bijgesteld.


Doelgericht sturen

De herzieningspunten voor het thema Energie en Klimaat hebben betrekking op de ontwikkeling van de eisen voor 'broeikasgasemissie open teelten'. Indien mogelijk worden hierbij maatregelen vervangen door meer doelgericht sturen. Verder wordt een normering ontwikkeld voor energieverbruik in de bedekte teelten.

Voor Gewasbescherming en Biodiversiteit komt er een actualisatie van de middelenlijsten op basis van het toelatingsbeleid en toetsing op onmisbaarheid. Verder worden normen voor actieve stoffen aangescherpt, als dat mogelijk is volgens de keurmerkhouders. En er wordt nagegaan of extra stappen kunnen worden gezet bij de geïntegreerde aanpak van ziekten en plagen. Voor biodiversiteit verhoogt SMK de puntenscore voor open teelten en komt er een norm voor de bedekte teelten.

Binnen het thema Bodem, Water en Bemesting wordt de rekentool voor organische stof verbeterd en mogelijk uitgebreid met een module voor de berekening van CO2-vastlegging. De criteria voor watergebruik en efficiëntie van watergift worden verder ontwikkeld en dat geldt ook voor de duurzame herkomst van water in met name de open teelten.


Hergebruik nutriënten stimuleren

Om de stikstofuitspoeling te beperken, gaat SMK voorwaarden stellen aan de teelt na het scheuren van grasland. Ook is het de bedoeling om hergebruik van nutriënten te stimuleren en wil de certificeringsorganisatie de huidige gebruiksnormen voor stikstof in Europees verband evalueren.

SMK gaat tijdens de jaarlijkse controle gegevens vastleggen over de prestaties van de bedrijven, om de impact van de voorwaarden van PlanetProof te kunnen meten en communiceren. Het voorstel daarbij is om met ingang van het nieuwe schema ook productiegegevens, areaal voor biodiversiteit en meststoffengebruik op te vragen om de prestaties en voortgang beter in kaart te kunnen brengen.

De komende maanden werkt SMK de voorstellen voor herziening van de eisen voor PlanetProof verder uit. De suggesties worden daarbij ook internationaal getoetst. Het nieuwe conceptschema wordt begin oktober 2022 gepubliceerd voor openbare consultatie. Belanghebbenden kunnen dan nog input leveren tot eind oktober. Het definitieve herziene schema gaat in op 1 januari 2023.

Lees ook

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Donderdag
  11° / 1°
  20 %
 • Vrijdag
  11° / 6°
  70 %
 • Zaterdag
  10° / 5°
  30 %
Meer weer