Joris Baecke nieuwe LTO-portefeuillehouder Bodem & Water

Joris Baecke is door het bestuur van LTO Nederland benoemd tot nieuwe portefeuillehouder Bodem & Water. Baecke, akkerbouwer in het Zeeuwse Nieuw-Namen en tevens vicevoorzitter van de ZLTO, is nu nog portefeuillehouder Gezonde Planten. Hij start per 15 augustus in zijn nieuwe functie.

Joris+Baecke+nieuwe+LTO%2Dportefeuillehouder+Bodem+%26amp%3B+Water
© ZLTO

Als LTO-portefeuillehouder Bodem & Water zal Baecke zich bezighouden met de bodem, waterkwaliteit en -kwantiteit en het mest- en mineralenbeleid. Onderwerpen als het Nationaal Programma Landbouwbodems, het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer en op Europees niveau de Nitraatrichtlijn, Kaderrichtlijn water en de Bodemstrategie spelen daarbij een grote rol.

Op het gebied van waterkwaliteit en -kwantiteit zijn onderwerpen zoals droogte, verzilting en wateroverlast belangrijk. Ook zal vanuit de portefeuille de verbinding worden gezocht met aanpalende thema's zoals klimaat, natuur en stikstof.


Baecke is al langer bestuurder bij LTO. Hij is sinds 2014 portefeuillehouder Gezonde Planten, sinds 2015 bestuurslid bij ZLTO en sinds 2019 vicevoorzitter van de Werkgroep Phytosanitary Questions van de Europese landbouwkoepel Copa-Cogeca in Brussel.

Als portefeuillehouder Gezonde Planten bij LTO heeft Baecke zich ingezet voor plantgezondheid en gewasbescherming, voedselveiligheid en -zekerheid en fytosanitair beleid en innovatie.

Baecke was onder andere betrokken bij de totstandkoming van de LTO Ambitie Plantgezondheid 2030 en het Praktijkprogramma Plantgezondheid, waarmee kennisontwikkeling en -deling in de praktijk bijdragen aan het Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming 2030. Baecke blijft op de achtergrond als adviseur beschikbaar voor de portefeuille Gezonde Planten tot een nieuwe portefeuillehouder is benoemd. Deze vacature wordt binnenkort verspreid.

De functie van portefeuillehouder Bodem & Water was al enige tijd vacant sinds de vorige portefeuillehouder, Tineke de Vries, doorschoof naar de positie van vakgroepvoorzitter Akkerbouw en Vollegrondsgroenten.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Dinsdag
  8° / 0°
  5 %
 • Woensdag
  10° / 2°
  5 %
 • Donderdag
  11° / 2°
  45 %
Meer weer