Ophokplicht in zeven regio's opgeheven

In zeven regio's in Nederland, langs de grens met België en Duitsland, wordt de ophokplicht voor pluimvee ingetrokken. Minister Henk Staghouwer van LNV heeft dat besloten, mede omdat de deskundigengroep dierziekten het risico op een uitbraak van vogelgriep zonder ophokplicht in deze regio's heeft verlaagd tot matig.

Ophokplicht+in+zeven+regio%27s+opgeheven
© Twan Wiermans

De ophokplicht is ingetrokken in de regio's 4, 5, 8, 11, 17, 18 en 20. In regio 19, die in het zuiden tussen regio 18 en 20 in ligt, blijft de ophokplicht gehandhaafd. De dichtheid aan pluimveebedrijven is er erg hoog. Als daar een besmetting optreedt, bestaat de mogelijkheid dat het virus zich snel verspreidt tussen de bedrijven, aldus Staghouwer in de toelichting. Daarom heft de minister de ophokplicht hier nog niet op. Dat geldt ook voor alle andere regio's in Nederland waar het risico op vogelgriep nog matig tot hoog is.

Bij de afweging voor het regionaal opheffen van de ophok- en afschermplicht heeft Staghouwer niet alleen gekeken naar het veterinaire risico, maar ook naar de dierenwelzijnsaspecten en de financiële schade voor de bedrijven met vrije uitloop. Met het regionaal opheffen wil hij dan ook de houders van uitloopbedrijven en hobbyhouders perspectief bieden.

Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland staat informatie die pluimveehouders kunnen gebruiken om vast te stellen of hun bedrijf of locatie in een van de regio’s valt waar de ophokplicht wordt ingetrokken.

Recente uitbraken van vogelgriep

Sinds de vorige Kamerbrief over de vogelgriep van 3 juni zijn er nog vijf uitbraken met hoogpathogene vogelgriep geweest. Het betreft een vleeskuikenbedrijf in Tzum, een vleeseendenvermeerderingsbedrijf in Hierden, een vleeseendenbedrijf en een gecombineerd eenden- en leghennenbedrijf, eveneens in Hierden, en een biologisch legbedrijf in Biddinghuizen. Verder was er een uitbraak bij een kleinschalige locatie in Rotterdam.

Het totaalaantal besmettingen op bedrijven of hobbylocaties, sinds oktober vorig jaar, is 66. Bij 55 uitbraken is een beperkingszone ingesteld. De infecties zijn vermoedelijk afkomstig uit wilde vogels.

Dode wilde vogels worden volgens Staghouwer nog steeds gemeld, in verschillende regio's in Nederland. Een ernstige situatie heeft zich voorgedaan bij kolonies sterns aan de Nederlandse kust. Deze uitbraken zijn verontrustend voor de instandhouding van deze soorten en eveneens voor de verspreiding van het virus.

Het wijst er volgens de minister eens te meer op dat de hoogpathogene vogelgriep voorlopig niet meer is weg te denken uit Nederland. Ook andere vogelsoorten worden nog besmet, in verschillende aan water grenzende gebieden.

Mogelijkheid besmetting door ruimen onderzocht

Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) heeft een analyse uitgevoerd met de gegevens van geclusterde uitbraken. Het betreft de clusters in Zeewolde, Hierden, Woltersum, rondom Barneveld en in Lunteren. Dit is gedaan om te kijken of bij de besmettingen van de bedrijven in die clusters, op betrekkelijk korte afstand van elkaar, mogelijk een relatie is geweest met het ruimen van een besmet bedrijf.

Op basis van de analyses van WBVR zijn er geen aanwijzingen dat ruiming door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit een rol heeft gespeeld in de verspreiding van het vogelgriepvirus naar nabijgelegen bedrijven.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Dinsdag
  28° / 17°
  20 %
 • Woensdag
  26° / 18°
  70 %
 • Donderdag
  25° / 17°
  70 %
Meer weer