Europese Commissie zet in op bindende regels natuurherstel

De Europese Commissie heeft haar Natuurherstelwet aangekondigd. Daarmee wil de commissie bindende doelen stellen om de natuur gezonder te maken. LTO Nederland is kritisch en vreest dat dit de stikstofcrisis kan verergeren.

Europese+Commissie+zet+in+op+bindende+regels+natuurherstel
© EP

De 27 lidstaten moeten binnen twee jaar nadat de nieuwe wet van kracht wordt natuurherstelplannen indienen in Brussel en kunnen erop worden afgerekend als de doelen niet worden gehaald. Het doel is om 80 procent van alle leefgebieden die in slechte staat zijn te herstellen. De plannen moeten nog worden goedgekeurd door de lidstaten en het Europees Parlement.


Bestaande maatregelen als verwildering, herbebossing, de vergroening van steden en het aanpakken van vervuiling en zwerfafval moeten op grote schaal worden uitgebreid. Maatregelen om CO2 te verwijderen en op te slaan hebben prioriteit. Er is 100 miljard euro voor de plannen beschikbaar in de lopende EU-meerjarenbegroting tot en met 2027.


Tien doelen

De commissie stelt tien doelen voor. De afname van populaties van bestuivers als bijen en vogels moet worden gekeerd en na 2030 moeten zij weer toenemen. Er mag tot 2030 netto geen groen in de stedelijke gebieden verloren gaan en tot 2050 moet er 5 procent meer groen bijkomen. In elke Europese gemeente, hoe klein ook, moeten bomen komen, en planten, struiken en bloemen in en op gebouwen en in de infrastructuur worden geïntegreerd.

Op het land wil de commissie meer vlinders en vogels zien en de akkerbouw moet biologischer worden. Drooggelegde veengebieden in agrarisch gebruik moeten hersteld en vernat worden. Ook in de bossen en op de zeebodem moet de biodiversiteit worden aangepakt. Zo vindt de commissie dat het leefgebied van 'iconische' dieren als dolfijnen, haaien en schildpadden moet worden hersteld. Ook wil de commissie dat ten minste 25.000 kilometer rivier vrij door het landschap kan gaan stromen.


Stikstofopgave

LTO is kritisch op de plannen. De voorgestelde verordening bevat wederom juridisch bindende natuurhersteldoelen die de stikstofopgave voor Nederland verder lijken te verzwaren, zegt de organisatie. Er worden fors hogere eisen gesteld voor natuur, zowel in als buiten Natura 2000-gebieden. LTO Nederland vraagt het Europees Parlement en het Nederlandse kabinet in te grijpen, voordat deze verordening de stikstofcrisis in Nederland zo mogelijk nog verder verergert.

Edwin Michiels, LTO portefeuillehouder Natuur, Klimaat en Energie: 'Het draagvlak voor natuur staat door onhaalbare stikstofplannen van het kabinet zwaar onder druk bij zowel boeren als burgers, maar de commissie presenteert nog verdergaande voorstellen.'

'De commissie stelt voor lidstaten te verplichten in hoog tempo de natuurkwaliteit te verbeteren, terwijl we nu al zien dat Nederland vast loopt in een moeras van zichzelf opgelegde verplichtingen', zegt Michiels. 'Het voorstel zet de economische sectoren en de leefbaarheid van het platteland zo nog meer onder druk.'


Herstelmaatregelen

De commissie wil dat herstelmaatregelen een voortdurende verbetering laten zien, tot de voorgeschreven 'goede conditie' van de habitattypen is bereikt. Gebieden mogen onder geen beding in kwaliteit verminderen. 'Dit voorstel kan de stikstofcrisis in Nederland fors verergeren', zegt Michiels. 'Nederland loopt momenteel al volledig vast door EU-wetgeving en de nationale keuzes die daarbij gemaakt zijn.'

Het is volgens hem ontzettend belangrijk dat dezelfde fout niet nog eens wordt gemaakt. 'Het Europees Parlement en de betrokken ministers moeten ingrijpen voor deze plannen werkelijkheid worden.' LTO Nederland vindt dat het kabinet nu aan zet is om 'nieuw Europees tekentafelbeleid te voorkomen'. Ook vindt de organisatie dat moet worden voorkomen dat Nederland met nog meer onwerkbare normen wordt opgezadeld.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Donderdag
  25° / 15°
  80 %
 • Vrijdag
  21° / 13°
  20 %
 • Zaterdag
  22° / 10°
  10 %
Meer weer