Agenda Natuurinclusief: samenleving natuurinclusief in 2050

Tijdens de Natuurtop is vrijdag de eerste Agenda Natuurinclusief gepresenteerd door provincies, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Landschappen NL en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De agenda geeft volgens de opstellers inzicht in wat er nodig is om in 2050 een natuurinclusieve samenleving te bereiken.

Agenda+Natuurinclusief%3A+samenleving+natuurinclusief+in+2050
© Langs De Melkweg

Er staan concrete acties gericht op bouw, infrastructuur, energie en landbouw in de Agenda Natuurinclusief. Voor de landbouwsector staat onder meer extensivering in de agenda. Via natuurinclusieve landbouw wil het kabinet boeren stimuleren om deze ontwikkelrichting in te slaan. Om langjarige zekerheid en een goed verdienmodel te kunnen realiseren, wil het kabinet de boeren daarbij helpen.Minister Christianne van der Wal voor Natuur en Stikstof: 'De natuur is de basis van ons bestaan. De natuur zorgt voor schoon drinkwater, schone lucht, een gezonde bodem en voldoende bestuivers. We hebben de natuur alleen te lang verwaarloosd, terwijl we er zo afhankelijk van zijn. Daarom moeten we de natuur herstellen en de kracht van de natuur beter benutten bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Dat vraagt om een andere manier van denken en doen. De Agenda Natuurinclusief helpt ons daarbij.'


Leefomgeving mooier en beter

Het natuurinclusief maken van de samenleving draagt bij aan het behalen van Europese en internationale doelen en afspraken over biodiversiteit en duurzame ontwikkeling, stelt Peter Drenth. Hij is gedeputeerde van provincie Gelderland en voorzitter van commissie Vitaal Platteland van de samenwerkende provincies.

'Meer natuur in dorpen en steden maakt de leefomgeving mooier en beter. Het draagt daarnaast bij aan het versterken van de biodiversiteit en soortenrijkdom in natuurgebieden. De agenda is dus goed voor de natuur en voor mensen! Daarmee is de agenda ook een oproep aan alle partijen die willen aanhaken bij deze aanpak.'


Concrete acties

Natuurinclusief werken is niet nieuw, maar de Agenda Natuurinclusief moet dit versterken en versnellen met concrete acties. Voorbeelden zijn een landelijke visie op natuurinclusief bouwen, het stimuleren van natuurinclusieve zonneparken, zorgen dat publieke geldstromen een positief effect hebben op biodiversiteit en nieuwe standaarden voor ecologisch bermbeheer.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zaterdag
  18° / 10°
  50 %
 • Zondag
  20° / 9°
  10 %
 • Maandag
  22° / 10°
  5 %
Meer weer