SGP waarschuwt voor onteigeningsdrama

De stikstofplannen van het kabinet zijn een een hard gelag voor boeren en het landelijk gebied: gemiddeld 40 procent reductie van de stikstofuitstoot in 2030 en nabij Natura 2000-gebieden 70 procent. De SGP vindt deze percentages onacceptabel. SGP-Kamerlid Roelof Bisschop waarschuwt voor een onteigeningsdrama.

SGP+waarschuwt+voor+onteigeningsdrama
© Dirk Hol

Dergelijke percentages van bovenaf opleggen en in zeven jaar tijd realiseren leiden tot onteigening van veel boerenbedrijven in verschillende gebieden. Dat betekent volgens Bisschop een enorme aderlating voor het landelijk gebied en de komende jaren enorme onzekerheid voor veel boerenbedrijven en de gezinnen die daar wonen en werken. 'Wat is hun perspectief?'

Minister Christianne van der Wal voor Natuur en Stikstof zit op een dood spoor. 'Ondanks mooie woorden over een bredere blik wordt nog steeds gestuurd op de kritische depositiewaarden. Waar is dan het eind? In verschillende gebieden worden deze waarden niet eens gehaald, al zou Nederland worden leeg geveegd. In de agrarische sector zijn tal van projecten en initiatieven om via innovatie en management ammoniakemissies omlaag te brengen. Provincies staan klaar om deze positieve energie te benutten', zegt Bisschop.

'Als de minister op deze manier iedereen tegen zich in het harnas jaagt, worden deze kansen gemist, wordt geld verspild en wordt de natuur er niet beter van. Boven op de reductiepercentages voor de natuur komen ook nog eens reducties die nodig zijn voor nieuwe ontwikkelingen. Het is verder veelzeggend dat alleen reductiepercentages worden genoemd voor de landbouw en dat andere sectoren nog buiten schot blijven.'


Geen rekening met Habitatrichtlijn

De SGP constateert dat het voorstel van het kabinet in strijd is met de Habitatrichtlijn. Bisschop: 'De Habitatrichtlijn bepaalt dat bij het nemen van maatregelen rekening gehouden moet worden met sociaaleconomische en regionale aspecten. Daar is in het voorstel weinig van te merken. Het zou goed zijn als de rechter zich hier ook over gaat buigen.'

Van der Wal zegt steeds dat keiharde stikstofreductie moet van de Raad van State en dat het land anders op slot blijft staan. De SGP betwist dat. 'De rechter bepaalt dat als je ergens extra stikstofuitstoot en -depositie toestaat er harde reductie van die uitstoot ergens anders tegenover moet staan, zodat de neerslag van stikstof op de natuur niet toeneemt. Of dat je laat zien dat de natuur er geen last van heeft', zegt Bisschop.

'Om het land de komende jaren niet op slot te laten staan, moet je twee dingen doen. Je moet duidelijk in beeld hebben hoe de natuur zich ontwikkelt, zodat er ruimte is voor vergunningverlening in die gebieden waar de natuur de goede kant op gaat ondanks een hoge depositie of waar stikstof niet zozeer het probleem blijkt te zijn. Hier is onvoldoende aandacht voor. Verder moet de opbrengst van uitstootreductie eerst gereserveerd worden voor het van slot halen van het land en voor PAS-knelgevallen. De rest is dan voor de natuur. En niet andersom, zoals het kabinet nu dreigt te doen. Dat laatste vraagt de rechter niet, maar willen kabinet en coalitie zichzelf opleggen.'

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zondag
  10° / 7°
  85 %
 • Maandag
  10° / 7°
  90 %
 • Dinsdag
  9° / 6°
  90 %
Meer weer