Milieu- en natuurorganisaties positief over stikstofaanpak kabinet

Milieu- en natuurorganisaties reageren positief op de stikstofaanpak van minister Christianne van der Wal voor Natuur en Stikstof. Ze roepen de bewindsvrouw op er snel werk van te maken.

Milieu%2D+en+natuurorganisaties+positief+over+stikstofaanpak+kabinet
© Dirk Hol

Onder meer Wereld Natuur Fonds, Milieufederaties en Vogelbescherming Nederland roepen Van der Wal op vaart te maken met de uitvoering van haar plannen.


Volgens de organisaties zijn de nu gemaakte keuzes 'pijnlijk, maar noodzakelijk om de natuur te herstellen en de landbouw een duurzaam perspectief te bieden'. Ook zeggen de organisaties dat herstel van de natuur 'niet langer kan wachten.'

'Als gevolg van een overmaat aan stikstof hangt het voortbestaan van veel soorten planten en dieren, zoals tapuit en kleine heivlinder, aan een zijden draad. Met de doelen om de stikstofuitstoot fors terug te dringen, zet de minister een duidelijke stap naar een structurele oplossing', aldus de natuurorganisaties.

Greenpeace toont zich tevreden over de kabinetsplannen rondom stikstof en landbouw. 'Na jaren getreuzel presenteert het kabinet eindelijk een plan dat de natuur hopelijk gaat redden en de bouw van huizen mogelijk maakt. Geen seconde te vroeg, want volgens ecologen moet de stikstofuitstoot voor eind 2025 fors zijn teruggebracht omdat we anders kwetsbare natuur kwijtraken', reageert de milieuorganisatie.


Niet in verzet

Volgens Greenpeace doen provincies 'er goed aan niet in te gaan op de oproep van LTO Nederland om in verzet te komen tegen de kabinetsplannen, maar aan de slag te gaan'. De organisatie vindt dat het tijd wordt dat LTO 'mee gaat werken en de samenleving niet langer laat wachten. Anders moet straks opnieuw de rechter eraan te pas komen om bestuurders te dwingen tot actie'.


Natuur & Milieu en Natuurmonumenten zeggen eveneens zich er bewust van te zijn dat de plannen 'voor boeren en andere grote uitstoters in en om de kwetsbare gebieden heel ingrijpend zijn', maar geven net als de andere milieuorganisaties aan dat 'de plannen noodzakelijk zijn om het tij nog te keren'.

De twee milieuclubs tonen zich ook blij met het voornemen van Van der Wal om naast stikstofdoelen per gebied ook voor de waterkwaliteit en het klimaat doelstellingen op te stellen. 'Het is bemoedigend om een minister te zien die de handschoen oppakt om deze crises te lijf te gaan.'

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Dinsdag
  3° / 2°
  85 %
 • Woensdag
  6° / 1°
  85 %
 • Donderdag
  5° / 0°
  20 %
Meer weer