Rechtbank vernietigt natuurvergunningen provincie Overijssel

Provincie Overijssel heeft onterecht natuurvergunningen aan veehouders afgegeven. De bestuursrechter van rechtbank Overijssel verklaarde woensdag 29 beroepen in de stikstofzaken van Coöperatie Mobilisation for the Environment (MOB) en Vereniging Leefmilieu (VL) tegen provincie Overijssel gegrond.

Rechtbank+vernietigt+natuurvergunningen+provincie+Overijssel
© Twan Wiermans

De natuurorganisaties spanden zaken aan over afgegeven natuurvergunningen, het beweiden en bemesten zonder natuurvergunningen en het niet optreden tegen PAS-melders. In de meeste gevallen oordeelt de rechtbank dat niet met zekerheid kan worden gezegd dat het houden van vee de Natura 2000-gebieden niet aantast.


Provincie Overijssel had volgens de rechter niet mogen uitgaan van lagere emissiefactoren, omdat er twijfel bestaat of de emissiearme stalsystemen in deze concrete gevallen wel leiden tot de verwachte verlaging van de stikstofuitstoot.


Nieuwe besluiten nemen

De provincie moet nieuwe besluiten nemen over de aanvragen van de veehouders voor een natuurvergunning. In twee gevallen oordeelt de rechtbank dat geen natuurvergunning nodig was en zo'n vergunning daarom niet kon worden verleend. In die gevallen wijst zij de aanvragen van de veehouders alsnog af.

Bovendien oordeelt de rechtbank dat provincie Overijssel onvoldoende heeft onderzocht of het beweiden en bemesten significant negatieve effecten kan hebben op nabijgelegen Natura 2000-gebieden en daarom moet de provincie dit onderzoek alsnog doen.


Handhaving PAS

Ook is de rechter van oordeel dat Overijssel het besluit om niet op te treden tegen PAS-melders onvoldoende heeft onderbouwd. Zo heeft de provincie onvoldoende inzichtelijk gemaakt wat de stikstoftoename is. Verder is niet voldoende in kaart gebracht wat de gevolgen van niet handhaven zijn voor de betrokken Natura 2000-gebieden.

Overijssel weigerde op te treden tegen PAS-melders, onder andere omdat volgens de provincie de stikstofuitstoot van de veehouders verwaarloosbaar was en de ecologische effecten zeer klein zouden zijn.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Maandag
  10° / 8°
  75 %
 • Dinsdag
  9° / 4°
  90 %
 • Woensdag
  8° / 6°
  85 %
Meer weer