Utrecht trekt bij Rijk aan de bel over gebiedsgerichte aanpak

Provincie Utrecht maakt zich zorgen over de gebiedsgerichte aanpak, met name die gebiedsprocessen die al in gang zijn gezet. In een brief aan minister Christianne van der Wal (VVD) vraagt de provincie flexibel om te gaan met de snelheid van de gebiedsgerichte aanpak, zodat urgentie, tempo en draagvlak samen kunnen gaan.

Utrecht+trekt+bij+Rijk+aan+de+bel+over+gebiedsgerichte+aanpak
© Koen van Wijk

Hiermee reageert de provincie op de hoofdlijnenbrief van minister Van der Wal. Het provinciebestuur vindt het goed dat er stappen worden gezet, maar vindt het van 'essentieel belang' dat er voor voldoende draagvlak en vertrouwen wordt gezorgd. De brief is geschreven na overleg met de gebiedspartners, zoals het stikstofcollectief, Natuurmonumenten, gemeenten en het waterschap.

Om voortgang in het proces te behouden, moeten kaders en doelen van het Rijk aan de provincie zo snel mogelijk bekend zijn, stelt het provinciebestuur. 'Er zit grote spanning op de urgentie en het tempo op het proces enerzijds en de zorgvuldigheid en tijd dat een gebiedsproces van deze omvang vraagt, anderzijds. Het vinden van een goede balans tussen duidelijke kaderstelling en ruimte om van onderop te werken, is voor ons essentieel.'


Veel losgemaakt

De hoofdlijnenbrief heeft veel losgemaakt bij de gebiedspartners, geeft provincie Utrecht aan. 'Wij werken al geruime tijd aan de verschillende gebiedsprocessen rondom de Natura 2000-gebieden. Dat doen wij in nauwe samenwerking met onze gebiedspartners. Daarbij merken we dat vertrouwen in elkaar en in het Rijk van groot belang is. Wij moeten met elkaar aan dat vertrouwen blijven werken.'

De provincie maakt zich zorgen dat de aanpak, zoals beschreven in de hoofdlijnenbrief, een grote impact heeft op het draagvlak voor en uitvoering van de gebiedsprocessen die al in gang zijn gezet. 'Om onze aanpak met succes en met draagvlak te kunnen uitvoeren, is flexibiliteit en zorgvuldigheid in de aanpak en vertrouwen noodzakelijk.'


Transitie landbouw

Eén van de pijlers in de Utrechtse gebiedsgerichte aanpak is het ontwikkelen van instrumentarium om de stikstofdepositie terug te dringen, maar ook om de transitie in de landbouw verder vorm te geven. Utrecht mist hierbij het perspectief voor het landelijk gebied. 'Wij vinden dat zowel innovatie als opkoop hand in hand moeten gaan. Gronden zijn van essentieel belang in een gebiedsproces.'

Hiermee creëert de provincie voldoende schuifruimte om een agrarisch bedrijf te kunnen verplaatsen, natuur te ontwikkelen of andere activiteiten mogelijk te maken. 'Wij dringen erop aan dat stikstofruimte, die uit innovatie of opkoop komt, ten goede komt aan het gebiedsproces. Het ontbreekt daarnaast aan duidelijkheid over de generieke maatregelen die het Rijk voornemens is te nemen, wanneer deze maatregelen beschikbaar zijn en wat deze gaan opleveren.'


Stikstofruimte

De provincie vraagt de minister verder om in het Stikstofregistratiesysteem (SSRS) voorrang te geven aan het uitgeven van stikstofruimte aan de PAS-melders. Ook dringt ze erop aan om stikstofruimte die door innovatie of opkoop ontstaat, ten goede te laten komen aan het gebiedsproces. Ook vraagt zij duidelijkheid over de generieke maatregelen die het Rijk wil te nemen. Op die manier houdt de provincie het vertrouwen van de gebiedspartners en kunnen zij samen aan dit complexe dossier werken.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Maandag
  10° / 0°
  20 %
 • Dinsdag
  10° / -1°
  20 %
 • Woensdag
  10° / 3°
  55 %
Meer weer