Kamer wil boeren aan gesprekstafel houden

Boeren moeten als gelijkwaardige deelnemer kunnen meedoen aan de gebiedsprocessen. Dat vindt de Tweede Kamer. De Kamerleden hebben de regering verzocht om de positie van de boer in de gebiedsprocessen zo te borgen dat zij met de juiste ondersteuning kunnen deelnemen aan de gebiedsprocessen rondom de stikstofaanpak.

Kamer+wil+boeren+aan+gesprekstafel+houden
© Dirk Hol

De Kamer stemde vandaag over een motie met die strekking. De motie was ingegeven door de berichten dat boeren in een aantal gebieden uit het overleg over de gebiedsgerichte aanpak van de stikstofkwestie zijn gestapt. Bij dat overleg bekijken boeren met de provincie de oplossingsrichtingen.


De Tweede Kamer stemde ook over andere moties en verzocht de regering ook om in de gebiedsgerichte aanpak het nastreven van de kritische depositiewaarde (KDW) los te laten. In plaats daarvan moet worden gekeken naar het behalen van de instandhoudingsdoelen van de natuurlijke habitats en de populaties van de soort waarvoor het N2000-gebied is aangewezen. De gedachte hierachter is dat op de KDW op sommige plekken onhaalbaar is gebleken.


Fiscale regeling

De Kamer heeft de minister ook gevraagd om nog dit jaar een aantrekkelijke vrijwillige stoppersregeling te ontwikkelen en drempels, zoals fiscaliteiten, zo veel mogelijk weg te nemen. Ook vragen zij de mogelijkheden voor de verplaatsing van agrarische ondernemers en innovatiemogelijkheden in gang te zetten.

Tot slot verzoeken ze de regering om de behaalde emissiereductie ten goede te laten komen aan natuurherstel en een deel door middel van registratie via een stikstofbank vrij te geven voor duurzame economie, bouw en landbouw, in het bijzonder PAS-melders.


Industriële uitstoot

De Kamerleden maken zich ook zorgen over de stikstofuitstoot van de industrie, de sector met het grootste aandeel in de totale stikstofuitstoot. Ze vragen de regering dan ook om concrete doelstellingen te formuleren voor de reductie van industriële stikstofuitstoot om ervoor te zorgen dat de industrie eerlijk bijdraagt aan het oplossen van de stikstofproblematiek.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Vrijdag
  9° / 4°
  70 %
 • Zaterdag
  8° / 2°
  60 %
 • Zondag
  8° / 2°
  60 %
Meer weer