Overheid steekt 750 miljoen euro in stoppersregeling veehouderij

De overheid wil 750 miljoen euro vrijmaken voor de beëindigingsregeling van veehouderijlocaties. Dat bedrag voor stoppersregelingen legt ze voor in een internetconsultatie voor de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (LBV) en de tweede tranche van de Maatregel gerichte aankoop en beëindiging (MGA-2).

Overheid+steekt+750+miljoen+euro+in+stoppersregeling+veehouderij
© Pixabay

Met de LBV kunnen melkvee-, varkens- en pluimveehouders hun bedrijf of een locatie ervan vrijwillig en met subsidie beëindigen. De te verlenen subsidie bestaat uit een marktconforme vergoeding van 100 procent voor de door te halen productierechten en een vergoeding van 100 procent voor het waardeverlies van de productiecapaciteit.

In het kader van deze regeling wordt 270 miljoen euro vrijgemaakt voor de melkveehouderij, 115 miljoen euro voor de kippen- en kalkoenenhouderij en nog eens 115 miljoen euro voor de varkenshouderij. Voor deze regeling is sprake van één landelijke drempelwaarde voor deelname die zodanig wordt vastgesteld dat een grote groep bedrijven kan deelnemen.
Piekbelasters

Naast een generieke regeling is maatwerk nodig, dat moet gericht zijn op bedrijfslocaties die voor een specifiek Natura 2000-gebied de grootste depositiebelasting opleveren. De tweede tranche van de Maatregel gerichte aankoop en beëindiging veehouderijen (MGA-2) geeft provincies de mogelijkheid om deze piekbelasters gericht aan te kopen of te laten beëindigen. Hiervoor wordt nog eens 250 miljoen euro beschikbaar gesteld. Deze regelingen worden nu middels een internetconsultatie voorgelegd. Hierop is tot en met 13 juni 2022 digitaal in te spreken.

LTO Nederland bestudeert de regelingen en levert inbreng op de consultatie: Wie kunnen er meedoen, is het aantrekkelijk voor ondernemers, welk perspectief krijgen de blijvers en wat zijn de hobbels? Volgens LTO is vrijwillige opkoop, mits goed uitgevoerd, slechts één element van de stikstofreductie. Innovatie verdient méér aandacht, meldt LTO Nederland op Twitter.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Dinsdag
  22° / 15°
  50 %
 • Woensdag
  23° / 13°
  20 %
 • Donderdag
  25° / 14°
  20 %
Meer weer