Besmetting eendenbedrijf Lunteren leidt tot preventieve ruimingen

Op een bedrijf met drieduizend eenden in het Gelderse Lunteren is vogelgriep vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant. Om verspreiding van het virus te voorkomen, worden de eenden op het besmette bedrijf gedood en afgevoerd. Net als het pluimvee op zeven bedrijven binnen de 1 kilometerzone.

Besmetting+eendenbedrijf+Lunteren+leidt+tot+preventieve+ruimingen
© Twan Wiermans

Deze ruimingen moeten een snelle verspreiding van het vogelgriepvirus naar de omliggende bedrijven in het pluimveedichte gebied voorkomen. Ze worden uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).Op de zeven bedrijven in de 1 kilometer zone die preventief geruimd worden, bevinden zich in totaal zo'n 145.370 dieren. Binnen de 1 kilometerzone van het besmette bedrijf ligt ook nog een broederij. Die wordt niet preventief geruimd. Het risico dat de broederij kan bijdragen aan verspreiding van het virus is klein.


Monitoren binnen 3 kilometerzone

Binnen de 3 kilometerzone liggen 32 andere pluimveebedrijven die door de NVWA worden gescreend op vogelgriep. Daarnaast worden deze bedrijven de komende veertien dagen intensief gemonitord op ziekteverschijnselen die op vogelgriep kunnen wijzen. Een deel van de bedrijven in de 3 kilometerzone wordt al gemonitord na de besmetting in Barneveld van 15 april 2022.


Tekst gaat verder onder kaart.

In de 10 kilometerzone liggen nog 254 andere pluimveebedrijven, voor deze zone geldt per direct het vervoersverbod. Een groot deel van deze bedrijven ligt in de zone waar eerder een vervoersverbod voor is afgekondigd, na de besmettingen in Lunteren en Barneveld.


Vervoersverbod regio 7 en 10

Een vervoersverbod heeft betrekking op alle vogels en broed- en consumptie-eieren vanaf een locatie met vogels. Ook geldt het verbod voor mest van vogels en gebruikt strooisel, en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met gevogelte.

Sinds de besmetting van een pluimveebedrijf in Voorthuizen op 19 april 2022 geldt tevens een vervoersverbod voor risicovogels in regio 7, de Gelderse Vallei Noord en daarnaast nog een vervoersverbod voor risicovogels voor regio 10, de Gelderse Vallei Zuid. Die laatste was al ingesteld na de besmetting in Barneveld op 15 april 2022. Zie de RVO.nl-dierziektenviewer voor de betreffende regio.

Op het vervoersverbod voor risicovogels in regio 7 en regio 10 geldt onder strikte voorwaarden een uitzondering voor vervoer naar de slacht en het vervoer van eendagskuikens. Daarnaast gelden aanvullende regels voor de jacht, zo is het in dit gebied onder andere verboden te jagen op eenden of te jagen in gebieden waar dat watervogels kan verstoren.


Advies Deskundigengroep Dierziekten

Met de besmetting van dit eendenbedrijf in Lunteren zijn er nu zes in deze regio in twee weken tijd. Landbouwminister Henk Staghouwer heeft de Deskundigengroep Dierziekten verzocht de situatie te duiden en gevraagd of er extra maatregelen mogelijk zijn om verdere verspreiding van het virus te beperken.

Er gelden nog altijd landelijke maatregelen als een verbod op het bezoeken van vogelverblijfplaatsen van risicovogels, tenzij dit absoluut noodzakelijk is. En een doucheverplichting voor de noodzakelijke bezoekers. Onder risicovogels vallen gehouden hoenderachtigen als kippen, watervogels en loopvogels. Naar aanleiding van de besmettingen wordt de bezoekersregeling aangepast en worden extra vervoersbeperkingen opgelegd aan bedrijven met risicovogels in regio 10 en 7.


Landelijke ophok- en afschermplicht

Ook de landelijke ophok- en afschermplicht is nog onverminderd van kracht. De ophokplicht geldt voor commercieel gehouden vogels, deze worden naar binnen gebracht; behalve fazanten, sierwatervogels en loopvogels. Voor niet-commercieel gehouden risicovogels (hoenderachtigen/kippen, (sier)watervogels en loopvogels), bijvoorbeeld in dierentuinen, kinderboerderijen en van eigenaren van vogels en kippen, en voor commercieel gehouden fazanten, sierwatervogels en loopvogels, geldt een afschermplicht.

Op de website van de NVWA is meer informatie te vinden over hoe dit het beste kan. Ook is er een verbod ingesteld op het tentoonstellen van pluimvee, watervogels en loopvogels. In het kader van de besmetting op de locatie in Lunteren wordt een traceringsonderzoek verricht naar risicovolle contacten. Indien nodig worden naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek aanvullende maatregelen genomen.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Maandag
  10° / 8°
  75 %
 • Dinsdag
  9° / 4°
  90 %
 • Woensdag
  8° / 6°
  85 %
Meer weer