Drie uitbraken van vogelgriep in Gelderse Vallei

Op één dag zijn drie uitbraken van vogelgriep vastgesteld in de Gelderse Vallei. In Voorthuizen op een bedrijf met leghennen en op twee legpluimveebedrijven in Lunteren. De Deskundigengroep Dierziekten is om advies gevraagd vanwege de uitbraken in deze regio met relatief weinig watervogels.

Drie+uitbraken+van+vogelgriep+in+Gelderse+Vallei
© Twan Wiermans

In Voorthuizen betreft het een bedrijf met circa 26.000 kippen. Op de twee bedrijven in Lunteren waren zo'n 280.000 kippen aanwezig. Op alle drie de bedrijven gaat het waarschijnlijk om een hoogpathogene H5-variant. Om verspreiding van het virus te voorkomen, worden de kippen op de bedrijven gedood en afgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

In de 1 kilometerzone rond het bedrijf in Lunteren liggen geen andere bedrijven met pluimvee. In de 1 kilometerzone rondom de besmette bedrijven in Lunteren liggen vijf andere bedrijven met pluimvee. Deze bedrijven worden uit voorzorg geruimd om verspreiding naar de omliggende bedrijven te voorkomen. Deze liggen in pluimveedicht gebied. Wanneer niet preventief wordt geruimd, kan de besmetting zich in dit gebied snel naar omliggende bedrijven verspreiden.


Intensief monitoren

Binnen de 3 kilometerzone rond Voorthuizen liggen 25 andere pluimveebedrijven en binnen de 3 kilometerzone rond Lunteren 52. Al die bedrijven worden door de NVWA bemonsterd voor onderzoek op vogelgriep. Daarnaast worden deze bedrijven de komende veertien dagen intensief gemonitord op ziekteverschijnselen die op vogelgriep kunnen wijzen. Een deel van de bedrijven in de 3 kilometerzone is al meegenomen in de bemonstering en monitoring na de besmetting in Barneveld van 15 april.

In de 10 kilometerzone rond Voorthuizen en Lunteren liggen nog 232 andere pluimveebedrijven, voor deze zone geldt per direct het vervoersverbod. Een groot deel van deze bedrijven ligt in de zone waar eerder een vervoersverbod voor is afgekondigd na de besmettingen in Lunteren (12 april) en Barneveld.


Vervoersverbod regio 7 en 10

Een vervoersverbod heeft betrekking op alle vogels en broed- en consumptie-eieren vanaf een locatie met vogels. Ook geldt het verbod voor mest van vogels en gebruikt strooisel, en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met gevogelte.

Omdat het besmette bedrijf in een pluimveedichtgebied ligt en om het risico op verdere verspreiding zo klein mogelijk te houden, geldt ook een vervoersverbod voor risicovogels in de regio 7 Gelderse Vallei Noord die hierbij aansluit. Zie de RVO.nl-dierziektenviewer voor de betreffende regio.

Daarnaast geldt nog het vervoersverbod voor risicovogels voor regio 10 Gelderse Vallei Zuid die al was ingesteld na de besmetting in Barneveld. Op het vervoersverbod voor risicovogels in regio 7 en 10 geldt, onder strikte voorwaarden, een uitzondering voor vervoer naar de slacht en vervoer van eendagskuikens. Verder gelden aanvullende regels voor de jacht. Zo is het in dit gebied onder andere verboden te jagen op eenden of in gebieden waar dat watervogels kan verstoren.


Advies Deskundigengroep Dierziekten

De besmetting van het legbedrijf in Voorthuizen is nu de derde besmetting in deze regio in twee weken tijd. Waar tot nu toe doorgaans besmettingen waarschijnlijk werden veroorzaakt door wilde watervogels, is het de vraag hoe deze recente besmettingen in de Gelderse Vallei tot stand zijn gekomen. Het betreft een pluimveedicht gebied waar relatief weinig watervogels komen. Landbouwminister Henk Staghouwer heeft de Deskundigengroep Dierziekten daarom gevraagd de situatie te duiden en gevraagd of er extra maatregelen mogelijk zijn om verdere verspreiding te beperken.


Tekst gaat verder onder kaart:

Er gelden nog altijd landelijke maatregelen, zoals een verbod op het bezoeken van vogelverblijfplaatsen van risicovogels, tenzij dit absoluut noodzakelijk is. Daarbij geldt voor de noodzakelijke bezoekers een doucheverplichting. Onder risicovogels vallen gehouden hoenderachtigen (zoals kippen), watervogels en loopvogels.

Ook de landelijke ophok- en afschermplicht is nog onverminderd van kracht. De ophokplicht geldt voor commercieel gehouden vogels, deze worden naar binnen gebracht (behalve fazanten, sierwatervogels en loopvogels). Voor niet-commercieel gehouden risicovogels (hoenderachtigen/kippen, (sier)watervogels en loopvogels), bijvoorbeeld in dierentuinen, kinderboerderijen en van eigenaren van vogels en kippen, geldt een afschermplicht. Net als voor commercieel gehouden fazanten, sierwatervogels en loopvogels.


Afschermen

Op de website van de NVWA is meer informatie te vinden over hoe afschermen het beste kan. Ook is er een verbod ingesteld op het tentoonstellen van pluimvee, watervogels en loopvogels.

In het kader van de besmetting op de locatie in Voorthuizen wordt, zoals gebruikelijk, een traceringsonderzoek gedaan naar risicovolle contacten. Indien nodig worden naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek aanvullende maatregelen genomen.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Maandag
  22° / 15°
  10 %
 • Dinsdag
  18° / 16°
  80 %
 • Woensdag
  17° / 13°
  20 %
Meer weer