Diervoedersector ondersteunt streven naar 160 gram eiwit

De stikstofplannen die de melkveesector vorig jaar presenteerde gaan uit van maximaal 160 gram eiwit gemiddeld in de melkveerantsoenen in 2025. De Nederlandse diervoederbedrijven gaan meewerken aan die doelstelling, meldt de Nederlandse Diervoederindustrie (Nevedi). De voerleveranciers richten de rantsoenoptimalisatie en het advies op deze doelstelling.

Diervoedersector+ondersteunt+streven+naar+160+gram+eiwit
© Schothorst

Voor het halen van de streefwaarde van 160 gram eiwit per kilo voer, is de kwaliteit van het ruwvoer een belangrijke factor. Het rantsoen van een koe bestaat ongeveer voor driekwart uit ruwvoer en een kwart uit mengvoer. Hoe hoger de eiwitkwaliteit van het ruwvoer, hoe minder hoeft te worden bijgevoerd.

'Bodem en klimaat beïnvloeden de kwaliteit van het ruwvoer', licht Marije Klever toe, die vanuit het samenwerkingsverband Coalitie Toekomstbestendige Melkveehouderij (CTM) de werkgroep Voer- en managementmaatregelen voorzit. 'Het maakt nogal een verschil of je een boerenbedrijf op zand, klei of veengrond runt, nabij de kust of landinwaarts. Daarom hebben we er bij het ministerie op aangedrongen dat de 160 gram een doelstelling voor de sector is en niet voor een individueel bedrijf.'


Voersamenstelling precisiewerk

Om de streefwaarde te halen, roept Klever melkveehouders op met de voermaatregel aan de slag te gaan. 'Een brede inzet is nodig om als sector de streefwaarde te halen.' Het commitment van de diervoederbedrijven beschouwt Klever als een welkome aanvulling. 'Voersamenstelling is precisiewerk. De melkveehouder kent zijn bedrijf van haver tot gort. Als je die kennis combineert met het specialisme van een diervoederbedrijf, kunnen mooie dingen ontstaan.'

De eerste uitdaging is om de kwaliteit van het ruwvoer te verbeteren. Van daaruit kan het best passende aanvullende voer worden bepaald. Een totaalpakket, waarbij enerzijds de prestatie en gezondheid van de koe stabiel blijven en anderzijds de ammoniakuitstoot daalt.

Nevedi-directeur Henk Flipsen denkt dat zo'n balans op termijn haalbaar is. 'Als brancheorganisatie nemen we de mogelijkheden via diervoer in de gehele stikstofaanpak serieus. Meer dan 90 procent van onze leden tekenden de intentieverklaring om melkveehouders actief bij te staan bij het verlagen van het eiwitgehalte in voer. Afgesproken is dat zij hun eigen werkorganisatie (adviseurs, verkoopdienst, nutritionisten, R&D, et cetera) informeren en opleiden, zodat gerichte advisering over het verlagen van het ruweiwitgehalte in voer snel kan worden opgepakt. Daarbij gaan we ons niet opdringen bij boeren. Wie advies wil, is welkom.'


Stikstofreductie van 28 procent

De CTM heeft in 2021 aan toenmalig landbouwminister Carola Schouten een voorstel gepresenteerd voor een stikstofreductie van 28 procent. In de coalitie werken LTO Nederland, het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt, de Nederlandse Zuivelorganisatie en Rabobank samen.

Als onderdeel hiervan zijn doelstellingen voor drie maatregelen afgesproken: het verlagen van het ruweiwitgehalte in het rantsoen naar 160 gram, 180 uren extra weidegang en de helft van de uitgereden mest op zandgrond moet verdund zijn met water. Uit een doorrekening bleek dat met deze maatregelen de ammoniakuitstoot van de melkveehouderij met zo'n 9 à 10 procent kan worden verlaagd.

Op initiatief van de CTM startte in november 2021 een aantal werkgroepen om de maatregelen voor melkvee nader uit te werken. In de werkgroep Voer- en managementmaatregelen wordt onder andere gesproken over de uitvoering van het project Koe & Eiwit, zoals de pilots die gaan plaatsvinden om reële eiwitniveaus in beeld te brengen.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Dinsdag
  10° / 5°
  40 %
 • Woensdag
  11° / 3°
  20 %
 • Donderdag
  12° / 0°
  0 %
Meer weer