Minister Van der Wal: 'Boeren, blijf aan tafel'

Minister Christianne van der Wal voor Natuur en Stikstof roept boeren nadrukkelijk op om deel te blijven nemen aan het overleg over de gebiedsprocessen rondom de stikstofaanpak.

Minister+Van+der+Wal%3A+%27Boeren%2C+blijf+aan+tafel%27
© Dirk Hol

Van der Wal zei dit dinsdagavond tijdens een debat in de Tweede Kamer. Ze reageerde op een vraag van Kamerlid Tjeerd de Groot (D66) over de berichten dat boeren in een aantal gebieden uit het overleg over de gebiedsgerichte aanpak van de stikstofkwestie zijn gestapt. Bij dat overleg bekijken boeren met de provincie de oplossingsrichtingen.

Volgens de minister is het niet zo dat boeren zijn weggelopen uit het overleg. 'Er zijn een aantal van de vele gebiedsprocessen opgeschort in afwachting van het perspectief voor de land- en tuinbouw waar landbouwminister Henk Staghouwer in juni mee komt. En in afwachting van de start van de gebiedsprocessen.'


'Ik nodig iedereen uit om aan tafel te blijven', vervolgde de minister. 'We willen niet over boeren praten, maar met elkaar praten over de toekomst. Of dat nu stoppen of doorgaan is.'


Onder melktijd

Ook CDA-Kamerlid Derk Boswijk deed eerder in het debat al een een vergelijkbare oproep aan boeren om vooral in gesprek te blijven, al kan hij de zorgen over het gebrek aan perspectief begrijpen. Hij erkende ook dat het lastig is dat boeren 'vaak onder melktijd een gebied moeten vertegenwoordigen waar heel veel emotie zit. Dat zijn dan mensen die financieel niet worden ondersteund en dat in hun eigen tijd doen.'

Boswijk diende een motie in waarin hij de de regering verzoekt om de positie van de boeren in de gebiedsprocessen te borgen zodat zij zowel praktisch en met de juiste ondersteuning kunnen deelnemen aan de gebiedsprocessen. 'Als je niet aan tafel zit, sta je op het menu', stelde hij. 'Mijn advies zou dus zijn: blijf altijd aan tafel zitten.' Over de motie wordt op 10 mei gestemd.


Vergunningen intrekken

De aanpak van het overleg met de sector gaat de Partij voor de Dieren (PvdD) en GroenLinks nog niet snel genoeg. Esther Ouwehand (PvdD) vroeg de minister om het instrumentarium te gebruiken dat de landsadvocaat verleden jaar aanreikte. Die suggereerde dat de overheid de vergunningen van de betreffende boeren moet intrekken, waarmee de bedrijven ophouden te bestaan. Ouwehand voegde daaraan toe dat daar 'een reële compensatie tegenover moet staan'. In verder overleg ziet ze weinig. 'Met de sector om tafel gaan levert geen resultaat op.'

Laura Bromet (GroenLinks) vroeg de minister om piekbelasters zo snel mogelijk op te kopen en uitbreiding van stallen tegen te houden tot zicht is op de gestelde emissiedoelen.


Stoppersregeling en fiscaliteit

Boswijk diende samen met VVD, D66 en ChristenUnie een motie in waarin hij de minister verzocht met een goede stoppersregeling op de proppen te komen. Daarbij moeten drempels, zoals fiscaliteiten, zo veel mogelijk worden weggenomen zodat ondernemers die afstand doen van hun bedrijf daar ook daadwerkelijk financieel baat bij hebben en niet met een restschuld blijven zitten.

De Tweede Kamer maande Van der Wal al eerder tot snelheid in de stikstofaanpak, ook met betrekking tot het legaliseren van de Programma Aanpak Stikstof (PAS)-melders. De minister benadrukte dat de PAS-melders alleen binnen wettelijke kaders worden gelegaliseerd.

Tegelijkertijd plaatste de stikstofminister een kanttekening bij de inzet van de Kamerleden. 'Het moet mij van het hart. Er liggen na het recente debat 221 schriftelijke vragen, die wij moeten beantwoorden voor 13 mei. Het recht van informatie is een groot goed, maar veel vragen gaan over onderwerpen die tijdens het debat zijn besproken, of die later in het proces nog worden behandeld. Het tempo dat u vraagt en de hoeveeheid vragen die u stelt, is een te uitdagende opgave voor onze organisatie. Het is bijna niet meer te doen.'

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Maandag
  10° / 8°
  75 %
 • Dinsdag
  9° / 4°
  90 %
 • Woensdag
  8° / 6°
  85 %
Meer weer