Onbegrip over regeling particuliere opslag varkensvlees

Marktpartijen kunnen sinds vrijdag 25 maart subsidie aanvragen voor de particuliere opslag (PO) van varkensvlees. Het moment van de regeling stuit in Nederland bij de Producenten Organisatie Varkenshouderij en vleeskoepel COV op onbegrip.

Onbegrip+over+regeling+particuliere+opslag+varkensvlees
© Henk Riswick

De Europese Unie besloot op 23 maart om over te gaan tot de particuliere opslag van varkensvlees. De regeling is 25 maart opengesteld en loopt tot uiterlijk 29 april. Om voor steun in aanmerking te komen moet het vlees voor een periode van 60, 90, 120 of 150 dagen uit de markt worden genomen.

Lidstaten waren sceptisch over de invoering van de regeling. Toch stemden 24 voor de maatregel in het Comité van de Gemeenschappelijke Marktordening, waaronder Nederland. In een reactie noemt het ministerie de crisis in Oekraïne en de negatieve effecten op de prijsontwikkeling van veevoer en energie als redenen om zich niet te verzetten tegen de plannen van de Europese Commissie.


Spanje, Italië en Polen schaarden zich niet achter de plannen. Nu sprake is van marktherstel staan zij op het standpunt dat subsidies meer kwaad dan goed doen. Ook in de Nederlandse varkensvleeskolom stuit de regeling op onbegrip. Wat vooral verbaast is het moment waarop de regeling is ingesteld.

Een half jaar geleden was de situatie in de Europese varkenshouderij uiterst slecht. Verschillende keren is bij de Europese Unie aangedrongen op een steunmaatregel die door landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski niet werd gehonoreerd. Als argument noemde hij het feit dat de problemen op de Europese markt voor varkensvlees het gevolg zijn van overproductie. En die overproductie is geconcentreerd bij een beperkt aantal producenten.


Reflectiegroep Pigmeat

De Europese Commissie spreekt van een sectoraal probleem waarvoor een oplossing moet komen. Daarom is op 10 maart de reflectiegroep Pigmeat in het leven geroepen, waarop de POV is aangehaakt. De reflectiegroep komt in januari 2023 met een eindrapport met aanbevelingen.

Particuliere opslag is een tijdelijke maatregel waarvan een prijsstimulerend effect uit moet gaan. 'Of het moet de komende weken nog anders worden, maar daar merk ik nu nog niets van', reageert POV-bestuurder Eric Stiphout. De POV is tegen particuliere opslag. De organisatie noemt zo'n maatregel 'marktverstorend'. Het opgeslagen vlees moet op enig moment ook weer worden afgezet.

Toen de situatie in de varkenshouderij 'hondsberoerd' was, had de regeling varkenshouders wellicht wat lucht kunnen geven, vervolgt Stiphout. 'We zaten er toen wat neutraler in. We voorzagen namelijk in maart/april een kentering van de markt. Met een PO-regeling zou dat naar voren kunnen worden gehaald.'


De POV drong afgelopen najaar bij slachterijen aan op het slachten van extra dieren om de markt te ontlasten. Die voerden toen volle vrieshuizen aan als argument om daar geen gehoor aan te geven. 'Ondoorzichtig wat er gebeurt', aldus Stiphout. In het kader van de PO-regeling is nu 12.356 ton varkensvlees aangemeld. Twee derde hiervan betreft opslag voor zestig dagen. Van de aanvragen is ruim 30 procent afkomstig uit Nederland.

Omdat Europese steun uitbleef, stelden België, Frankrijk en Polen nationale steunmaatregelen voor hun varkenssector in. Een positief neveneffect van de PO-regeling zou kunnen zijn dat niet meer landen overgaan tot nationale steun voor hun varkenshouderij, geeft Frans van Dongen van de vleeskoepel COV aan. De laatste PO-regeling voor de varkenshouderij is van 2014, toen Rusland de grenzen sloot.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zaterdag
  9° / 7°
  95 %
 • Zondag
  10° / 7°
  85 %
 • Maandag
  10° / 9°
  90 %
Meer weer