Nieuwe fase voor Nationale Proeftuin Precisie Landbouw

Het project Nationale Proeftuin Precisie Landbouw (NPPL) gaat een nieuwe fase in. De deelnemers gaan vanaf dit jaar meer gebiedsgericht werken met eigen thema's en oplossingen met de inzet van precisietechnieken en agro-ecologische kennis. Dat meldt NPPL op zijn website.

Nieuwe+fase+voor+Nationale+Proeftuin+Precisie+Landbouw
© NPPL

Volgens NPPL moet de gebiedsgerichte aanpak leiden tot maatwerk in de regio en meetbare verbetering op kringlooplandbouwdoelen met innovatieve, datagedreven, weerbare en natuurinclusieve teeltsystemen met een rendabele bedrijfsvoering. Het bestaande NPPL-netwerk blijft intact en project blijft nauw samenwerken met de Boerderij van de Toekomst.

NPPL schrijft dat een gebiedsgerichte aanpak helpt om te werken aan bedrijfsoverstijgende agro-ecologische oplossingen, zoals afstemming van bouwplannen, waterbeheer, kennisdeling en samenwerking tussen bedrijven, effecten van emmissiebeperkende maatregelen en aandacht voor natuur en landschap.


Combinatie maatschappelijke doelen

Het project ambieert goede landbouwkundige praktijk beter te combineren met maatschappelijke doelen wat betreft emissies, gezonde bodems, energie, klimaat en biodiversiteit. Ook mag daarbij het verdienmodel van de ondernemer niet ontbreken. Kritische prestatie indicatoren (KPI's) kunnen ondersteuning bieden.


Een groep ondernemers gaat bij bedrijven in Zuidoost-Brabant en in de Noordoostpolder de uitdagingen aan. Qua grondsoort, type bedrijven en problematiek zijn dat twee heel verschillende gebieden, meldt NPPL. 'In Brabant richten we ons vooral op voorkomen van stikstofemmissie en uitspoeling van nitraat naar het grondwater', zegt Corné Kempenaar, werkzaam bij Wageningen University & Research (WUR) en NPPL-projectleider.

'Denk daarbij aan inzet van groenbemesters, slimme rotaties en nieuwe manieren om meststoffen toe te dienen.' In de Noordoostpolder focust NPPL op het beperken van gewasbeschermingsmiddelen en emissies naar het milieu. Daar draait het vooral om detectie van onkruiden, optimale timing en spuittechnieken, zoals de afgifte regelen per dop. Kempenaar: 'In beide gebieden combineren we technologie met agro-ecologische kennis.


Begeleiding vanuit WUR

Elke groep krijgt begeleiding van WUR-experts. 'Voordeel is dat we de expertise groepsgewijs veel gerichter kunnen inzetten', zegt Kempenaar. NPPL vindt het belangrijk om de resultaten zo goed mogelijk te kunnen kwantificeren. Daarbij wordt waar nodig aangesloten bij bestaande partijen, zoals waterschappen. Dit om gevolgen op de waterkwaliteit te monitoren.

Tot slot werkt elk gebied samen met een Boerderij van de Toekomst. Voor Brabant is dat het akkerbouwbedrijf van Jacob van den Borne in Reusel. In de Noordoostpolder is de Boerderij van de Toekomst in Lelystad beschikbaar. Deze locaties zijn niet alleen belangrijke 'praktijkkennisbanken', maar bieden ook de mogelijkheid om technieken uit te proberen, aldus NPPL.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Dinsdag
  8° / 0°
  5 %
 • Woensdag
  10° / 2°
  5 %
 • Donderdag
  11° / 2°
  45 %
Meer weer