WUR-onderzoeker: 'Smart farming is flinke stap voor veehouders'

Het gaat snel met smart farming. Veel bedrijven komen met nieuwe technieken op de markt om veehouders met data te ondersteunen. Toch doet de praktijk hier relatief nog weinig mee. 'Het is een flinke stap om van een bruikbare techniek naar een toepassing te komen', stelt Corné Kempenaar, senior onderzoeker aan Wageningen University & Research en projectleider bij de Nationale Proeftuin Precisielandbouw.

WUR%2Donderzoeker%3A+%27Smart+farming+is+flinke+stap+voor+veehouders%27
© Pieter Stokkermans

In die proeftuin wordt gewerkt met technieken waarvan ooit in een praktische setting zijn aangetoond dat ze werken. Dat zijn er heel wat, weet Jan Wijnen van Bioscope, een bedrijf dat op basis van satellietbeelden boeren ondersteunt met gewasinformatie op perceelsniveau. 'Er waren vorige week op twee demodagen over precisielandbouw in het Brabantse Reusel vijftig tot zestig aanbieders die zich bezighouden met deze nieuwe technieken. Bezoekers waren vooral adviseurs en enkele voorlopers.'

De grote groep ondernemers waarop Bioscope zich richt, bleef weg. Kempenaar deelt die mening niet helemaal. 'Eerder die week zag ik tijdens een demodag voor de melkveehouderij op proefboerderij De Marke in het Gelderse Hengelo veel melkveehouders uit de buurt, met wat gezonde achterdocht. '


Lastig in te passen

Hoe komt het dat deze bewezen technieken nog niet worden toegepast? 'Het is vaak een flinke stap van techniek naar het toepassen ervan. Sommige technieken zijn in de praktijk lastig in de bedrijfsvoering in te passen of ze vallen tegen. De Nationale Proeftuin Precisielandbouw richt zich op het inpassen hiervan', zegt de projectleider.

Het is goed om eerst de bedrijfsvoering op perceelsniveau te optimaliseren en vervolgens te optimaliseren binnen het perceel

Jur Eekelder, proefboerderij De Marke in Hengelo

Als voorbeeld hiervan noemt Kempenaar bodemkaarten. 'Hoe je een bodemkaart moet maken, is duidelijk. Dan is het vervolgens aan spuitmachines om dit om te zetten in een dosering. Zo moet bij het gebruik van bodemherbiciden op plekken waar de bodem meer organische stof bevat, meer worden gedoseerd. Daar kun je dan pleksgewijs op inspelen.'


Besparing en meer opbrengst

De projectleider van de Nationale Proeftuin Precisielandbouw verwacht dat deze precisiebespuiting ook financieel uit kan. Met de pleksgewijze bespuiting wordt op een hectare 20 tot 30 procent op het middel bespaard, wat grofweg uitkomt op 20 tot 30 euro. 'Daarbij wordt met de besparing op bodemherbicide ook het gewas minder geremd. Daarmee geeft het meer opbrengst.'


Toch ziet Jur Eekelder van proefboerderij De Marke dat de gewassen in de veehouderij vaak leiden tot een laag saldo. Hierdoor is het het lastiger om het verdienmodel van precisielandbouw te vatten. Welke meeropbrengst precisietechnieken potentieel kunnen realiseren? Eekelder: 'De technieken zijn relatief nog duur en de loonwerker moet ook bereid zijn te investeren. Deze kosten moet de loonwerker vervolgens verhalen op de klanten en die bereidheid is nog lastig te vinden.'


Laatste stap

Volgens Eekelder is het toepassen van precisielandbouwtechnieken op de vierkante meter de laatste optimaliseringsstap in de bedrijfsvoering. Er is veel winst te behalen door 'preciezere landbouw' toe te passen door het maken van goede plannen. 'Het is goed om eerst de bedrijfsvoering op perceelsniveau te optimaliseren en vervolgens te optimaliseren binnen het perceel.'

Verder denkt Kempenaar dat er ook onderdelen zijn waar veehouders snel mee aan de slag kunnen. 'Denk aan dataplatforms waarmee iets kan worden gedaan, zoals Grassignaal dat helpt bij het voorspellen van de hoeveelheid en de kwaliteit van het gras.'


Daarnaast verwacht de projectleider van de Nationale Proeftuin Precisielandbouw dat er te leren valt van andere sectoren, zoals een schoffelrobot in mais. 'Daar wordt ook naar gekeken in andere teelten, zoals die van biologische mais. Daar is arbeid cruciaal. En andere doelen.' Volgens de producent kan deze straks ook het vanggewas tussen de mais kort houden.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Dinsdag
  19° / 15°
  50 %
 • Woensdag
  23° / 13°
  20 %
 • Donderdag
  25° / 14°
  20 %
Meer weer