Van der Wal: provincies blijven RAV-lijst hanteren

Provincies blijven in algemene zin de Regeling ammoniak en veehouderij (RAV)-lijst hanteren. Ook de provincie Utrecht blijft vergunningen verlenen op basis van de RAV-factoren, met uitzondering van vergelijkbare gevallen als waar de rechtbank Midden-Nederland over heeft geoordeeld.

Van+der+Wal%3A+provincies+blijven+RAV%2Dlijst+hanteren
© Persbureau Noordoost

Dat stelde minister Christianne van der Wal voor Natuur en Stikstof in een schriftelijk antwoord op Kamervragen van Derk Boswijk (CDA) en Thom van Campen (VVD) over het gebruik van de RAV-lijst voor vergunningverlening. Aanleiding is dat de provincie Utrecht de RAV-lijst tijdelijk niet gebruikt, zolang er een hoger beroep loopt tegen een uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland.

Volgens de minister zijn provincies bevoegd om vergunningen te verlenen in het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb). Wel mogen provincies gemotiveerd afwijken van de standaard emissiefactoren die het rekenhulpmiddel Aerius-Calculator biedt. In dit kader kunnen provincies ook beslissen dat zij tijdelijk geen besluiten nemen op basis van een of meerdere RAV-factoren.


Overigens waren er niet alleen in Utrecht procedures, maar ook elders. Daarbij ging het niet over de onderbouwing van de RAV-factoren in zijn algemeenheid, die systematiek staat niet ter discussie. De rechtbanken stellen ter discussie of de RAV-factoren in alle gevallen, zonder nadere onderbouwing, kunnen worden gebruikt voor het verlenen van Wnb-vergunningen.

In bepaalde gevallen bieden die factoren onvoldoende zekerheid over de emissie, onder meer omdat ook managementmaatregelen zoals het regelmatig schuiven van de vloer een rol spelen. Om er zeker van te zijn dat emissie niet leidt tot significante gevolgen voor een Natura 2000-gebied, worden hieraan hoge eisen gesteld. 'Op dat punt vond de rechtbank een nadere onderbouwing noodzakelijk', aldus Van der Wal.


Onderzoek stalmanagement

Op dit moment loopt er een onderzoek bij Wageningen University & Research naar stalmanagement van emissiearme stallen. De Commissie van Deskundigen Meststoffenwet geeft aan dat emissiebeperking door tal van factoren wordt beïnvloed, waaronder het management van de veehouder.

Het eindrapport van dit onderzoek wordt dit jaar verwacht. Vervolgens komt er een gesprek met de sector over een pakket aan maatregelen om de werking van emissiearme stalsystemen te verbeteren, stelt de minister.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zaterdag
  10° / 4°
  30 %
 • Zondag
  11° / 2°
  30 %
 • Maandag
  10° / 0°
  20 %
Meer weer