Rechter zet vraagtekens bij werking luchtwasser

De rechtbank van Oost-Brabant vraagt zich af of een biologische combiluchtwasser in iedere stal op dezelfde wijze zal presteren. De daadwerkelijke prestaties van een dergelijke luchtwasser zijn onder meer afhankelijk van het ontwerp, het onderhoud en het gebruik van het stalsysteem in het afzonderlijk bedrijf.

Rechter+zet+vraagtekens+bij+werking+luchtwasser
© Pixabay

Dat stelt de rechtbank in een tussenuitspraak in een rechtzaak van Stichting Groen Kempenland en Stichting Milieuwerkgroep Kempenland tegen de gemeente Reusel-De Mierden. In die gemeente wil een veebedrijf een aantal oude stallen slopen en een nieuwe stal met wat meer dieren bouwen.

Daarbij wordt de biologische combiluchtwassers van de gesloopte stallen aangesloten op de nieuwe stal. Het bedrijf heeft daarmee een lagere ammoniakemissie en komt er minder stikstofdepositie op het nabijgelegen Natura2000 gebied. De provincie heeft hiervoor een verklaring van geen bedenkingen verleend.

De beide stichtingen stellen dat de provincie hierbij niet zomaar mocht uitgaan van de emissiefactoren in de regeling ammoniak en veehouderij. Zij hebben hiervoor een aantal rapporten die ook in andere zaken zijn gebruikt. Deze rapporten vormen in de ogen van de rechtbank geen aanleiding om te stellen dat de emissiefactoren in de Rav-lijst voor deze combiluchtwasser of andere systemen in zijn algemeenheid onjuist zijn.


Niet op dezelfde wijze

Volgens de rechter zijn de ammoniakemissiefactoren haalbaar onder de omstandigheden waarbij de proefmetingen zijn uitgevoerd. De rechtbank vraagt zich wel af of een biologische combiluchtwasser in iedere stal op dezelfde wijze zal presteren. De daadwerkelijke prestaties van de biologische combiluchtwasser hangen af van het ontwerp, het onderhoud en het gebruik van het stalsysteem in het afzonderlijke bedrijf.

De rechter stelt dat de provincie zelf iets moet vinden van het ontwerp van de toe te passen combiluchtwasser en de mogelijke invloed van het gebruik en onderhoud. Nu staat onvoldoende vast dat geen sprake is van een toename van stikstofdepositie.

Dit kan in de ogen van de rechter bijvoorbeeld door het verbinden van een grenswaarde voor de ammoniakdepositie in de vergunning en een monitoringsverplichting om te controleren of de luchtwasser goed wordt gebruikt en wordt onderhouden. De provincie mag de vergunning van de rechter aanpassen.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Woensdag
  29° / 15°
  10 %
 • Donderdag
  29° / 16°
  20 %
 • Vrijdag
  21° / 15°
  50 %
Meer weer