Kamervragen over negeren RAV-lijst door provincies

Provincie Utrecht gebruikt de Regeling ammoniak en veehouderij (RAV)-lijst niet, nu er een hoger beroep loopt tegen een uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland. Tweede Kamerleden Derk Boswijk (CDA) en Thom van Campen (VVD) hebben hierover schriftelijke vragen gesteld aan minister Christianne van der Wal voor Natuur en Stikstof.

Kamervragen+over+negeren+RAV%2Dlijst+door+provincies
© Persbureau Noordoost

Beide Kamerleden vragen zich af of een provincie zelfstandig kan besluiten de RAV-lijst niet te gebruiken. Ook willen ze onder meer weten of het mogelijk is de emissiefactoren op de RAV-lijst op te schonen, waardoor de systematiek als geheel niet langer ter discussie staat.

Verder vragen Boswijk en Van Kampen of de minister mogelijkheden ziet een negatief oordeel van de Raad van State over de zekerheid van de RAV-factoren te voorkomen door managementmaatregelen aan te scherpen en te borgen dat de emissiearme vloer goed schoon blijft. Daarnaast willen ze weten of aanvullende technische maatregelen mogelijk zijn, zoals het gescheiden opslaan van mest en urine of het afvangen van mestgassen uit de mestkelder.

Het hoger beroep loopt tegen een uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland van september 2021. Die oordeelde dat met het hanteren van de RAV-emissiefactoren voor emissiearme stallen onvoldoende zeker is dat de wijziging van de veehouderij kan worden aangemerkt als een situatie van intern salderen.

De rechtbank vond dat Gedeputeerde Staten niet kunnen controleren en handhaven of het stalsysteem conform de voorschriften is ingezet. Voor het gebruik van het systeem is bijvoorbeeld voorgeschreven dat de mest tenminste iedere anderhalf uur van de vloer wordt verwijderd met de mestschuif. En het met mest besmeurde oppervlak waar de mestschuif niet kan komen, moet minimaal twee keer per dag handmatig worden gereinigd.

Ook zou uit stukken van de eisers, Mobilisation for the Environment en Vereniging Leefmilieu, blijken dat in een concreet geval voldoende aanleiding is om eraan te twijfelen dat de RAV-emissiefactoren in redelijkheid kunnen worden gebruikt voor de beoordeling van een wijziging van een veehouderij. Verder komt uit advies van de Commissie Deskundigen Meststoffenwet naar voren dat de emissiebeperking door emissiearme stallen zeer waarschijnlijk wordt overschat.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Vrijdag
  0° / -4°
  10 %
 • Zaterdag
  2° / -4°
  20 %
 • Zondag
  3° / -3°
  20 %
Meer weer