Ontpoldering Hegewarren stap dichterbij

Landbouwpolder Hegewarren wordt een water-, moeras- en recreatiegebied als het aan Gedeputeerde Staten van provincie Fryslân, het dagelijks bestuur van Wetterkip Fryslân en het college van gemeente Smallingerland ligt. Hierdoor moeten zes melkveehouderijen verdwijnen.

Ontpoldering+Hegewarren+stap+dichterbij
© Tienke Wouda

Provinciale Staten, het algemeen bestuur van het waterschap en de gemeente nemen in april een definitief besluit. Al enkele decennia is er discussie over de Friese veenweidepolder van 400 hectare groot waarvan 360 hectare is in gebruik bij melkveehouders.

De polder bij Oudega (gemeente Smallingerland) werd in de jaren zeventig ingepolderd. Sinds die tijd is de polder ruim 0,5 meter gezakt door veenoxidatie. Deze bodemdaling heeft ook gevolgen voor het waterbeheer. Polderkades kunnen steeds moeilijker goed worden onderhouden en grondwaterstanden zorgen ervoor dat de omliggende natuurgebieden verdrogen.


Twee voorkeursalternatieven

Het co-creatieteam Hegewarren, waarin onder andere de boeren waren vertegenwoordigd, kwam met twee voorkeursalternatieven voor de toekomst van de Hegewarren. De regionale bestuurders kiezen nu voor de variant 'Open en Natuurlijk' als voorkeursalternatief. Volgens hen worden hiermee de meeste maatschappelijke doelstellingen gerealiseerd.

Het lost niet alleen de huidige problemen op, maar ook uitdagingen van de toekomst, bijvoorbeeld als het gaat om klimaatdoelen en recreatie, stellen de bestuurders. De kosten voor het waterbeheer dalen, er is ruimte voor boezemuitbreiding en dit alternatief draagt het meeste bij aan het verminderen van CO2- en stikstofuitstoot. De financiële haalbaarheid is globaal doorgerekend. Het gaat om 45 miljoen euro.


Geen verrassing

Voor de landbouwsector is de keuze van de overheden geen verrassing, stelt Wim Tabak namens de boeren. 'We hadden deze optie verwacht. Het is de meest voor de hand liggende', zegt hij.

'In het andere alternatief zouden twee extensieve bedrijven kunnen blijven boeren. Maar de kosten voor bijvoorbeeld kadeonderhoud bleven dan hoog. Bovendien hoopt Smallingerland nog steeds op een vaarweg tussen Drachten en het Prinses Margrietkanaal. Dat was in de andere optie niet mogelijk.'

Er is al een stoppende boer uitgekocht met 86 hectare. Een andere melkveehouder kiest er ook voor om zijn bedrijf af te bouwen. De overige vier boeren willen verplaatsen. Tabak hoopt met de provincie en de boeren tot een goede regeling te komen. 'Dat is nog niet zo simpel. De provincie stapt niet makkelijk over bedragen heen.'

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Donderdag
  12° / 9°
  90 %
 • Vrijdag
  10° / 4°
  70 %
 • Zaterdag
  8° / 2°
  60 %
Meer weer