Friese landbouw furieus over ontpolderingsplan in Westhoek

De Friese landbouw is furieus over vergaande plannen van de provincie Fryslân en de Rijksoverheid voor een wisselpolder in Westhoek, in het uiterste noorden van de provincie. In een 46 hectare grote landbouwpolder zou, door een coupure te maken in de Waddendijk, een nieuw vernat natuurgebied moeten ontstaan.

Friese+landbouw+furieus+over+ontpolderingsplan+in+Westhoek
© Niels de Vries

Het plan is tegen het zere been van de landbouw. 'Rijk en provincie offeren hun landbouw op voor natuurdoelen. En dit voltrekt zich tot nu toe buiten ons gezichtsveld', stelt LTO Noord-bestuurder Tineke de Vries. 'Na alle commotie rondom de Agenda voor het Waddengebied 2050 en de valse start van het dijkversterkingsproces Koehool-Lauwersmeer, dachten wij dat provincie en Rijk hier lering uit zouden trekken.' De CDA- en VVD-fracties in de Friese Provinciale Staten hebben vragen gesteld over de kwestie.

Volgens De Vries worden lokale partijen in de plannen buitenspel gezet. 'De landbouw heeft zich afgelopen jaar constructief opgesteld in de discussie rondom de dijkverzwaring en het project Holwerd aan Zee en ook in het uitvoeringsprogramma voor de Waddenagenda, maar er zijn grenzen. Wij roepen Rijk en provincie op om te stoppen met de ontwikkeling van dit plan bij Westhoek. Maar ook met alle andere plannen in dit gebied die ten koste gaan van landbouwgrond of verzilting in de hand werken.'

In het kader van de dijkversterking Koehool-Lauwersmeer wordt ook gekeken naar 'koppelkansen' voor natuur. Op de betreffende locatie In Westhoek zou een wisselpolder moeten komen. Bij een wisselpolder wordt een gat in de Waddendijk gemaakt, zodat binnendijks slib wordt afgezet en zich brakke natuur kan ontwikkelen. De grond waar nu voornamelijk pootgoed op wordt verbouwd, wordt dan teruggegeven aan de Waddenzee.


Extensivering

'En dat in een tijd waarin elke hectare landbouw grond nodig is om te voldoen aan maatschappelijke wensen rondom extensivering, energieproductie, woningbouw, CO2-vastlegging enzovoorts. Noord-Nederland en zeker ook Noord-Friesland zijn de kraamkamer van de aardappelproductie wereldwijd', zegt De Vries. Ze vindt het wrang dat in de provinciale landbouwagenda wordt gerept over een 5 sterrenlandbouw en dat de pootgoedsector wordt benoemd als economische drager van deze vijfde ster. 'Een sector die wereldwijd zorgt voor gezond voedsel voor miljoenen mensen.'

Ook de Statenfracties van CDA en VVD zijn verbaasd over de plannen. Provinciale Staten zijn volgens hen niet geïnformeerd over deze ontwikkeling. Statenleden Maaike Prins (CDA) en Marten Dijkstra (VVD) noemen het bijzonder dat Gedeputeerde Staten zouden meewerken aan een ontwikkeling om een uniek en zeer vruchtbaar akkerbouwgebied aan zijn bestemming te onttrekken. 'Wij zijn heel benieuwd naar de betrokkenheid van de provinciale overheid en naar het antwoord op de vraag waarom dit nodig is.'

Prins en Dijkstra vinden het zorgelijk dat de belanghebbenden tot nu toe niet zijn gekend in het project in Westhoek. 'Het kan toch niet zo zijn dat achteloos een streep wordt gezet door een waardevol landbouwgebied? Mogelijk wordt gedacht aan zoute teelten, maar uit proeven in het verleden weten we dat dit vooralsnog een droombeeld is.'

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Donderdag
  20° / 8°
  20 %
 • Vrijdag
  21° / 13°
  75 %
 • Zaterdag
  20° / 11°
  60 %
Meer weer