Zorgen+om+verdere+ontpoldering
Nieuws
© ZLTO

Zorgen om verdere ontpoldering

Stichtingen Red Onze Polders en De Levende Delta roepen het provinciebestuur op de plannen tot ontpoldering van Zeeuws-Vlaanderen te heroverwegen en toekomstige plannen te schrappen.

De stichtingen zijn verontrust over de toenemende verzilting in de regio en het prijsopdrijvende effect op de omringende landbouwgronden, doordat boeren elders hun bedrijf zullen willen voortzetten.

De belangrijkste redenen voor ontpoldering zijn natuurherstel en -compensatie, vanwege de uitbreiding van de Antwerpse haven en verdieping van de Westerschelde. In Zeeuws-Vlaanderen zijn al diverse gebieden ontpolderd. Andere polders, zoals de Breskenspolder, volgen dit jaar.

'We willen het provinciebestuur duidelijk maken dat we zuinig moeten zijn op ons zoetwater en onze vruchtbare landbouwgronden', zegt Annette Waverijn van stichting De Levende Delta en voorzitter van ZLTO Terneuzen.

Brieven naar provincie

ZLTO steunt de boodschap van beide stichtingen. 'We hebben ervoor gekozen onze zorgen via aparte brieven naar de provincie te sturen', licht Waverijn toe. 'Hoe meer druk vanuit verschillende kanten, hoe meer effect het zal sorteren.' Op dit moment vindt de coalitievorming plaats en kan er volgens Waverijn invloed worden uitgeoefend op het bestuursakkoord.

De kans is klein dat huidige projecten worden stilgelegd of worden teruggedraaid. 'Toch is het belangrijk onze zorgen erover te blijven uitspreken en duidelijk te maken dat er geen draagvlak is voor toekomstige plannen', aldus Waverijn.

Grote natuurschade

De ontpoldering ten zuiden van de Westerschelde heeft invloed op heel Zeeuws-Vlaanderen. 'Als verzilting van de bodem doorgaat, kan grote schade aan de natuur ontstaan, die slechts met langdurige en kostbare maatregelen ongedaan kan worden gemaakt. Daarbij is het de vraag of, behalve de natuurschade, ook de economische schade zal zijn te repareren.'

Nederland en Vlaanderen hebben gezamenlijk afspraken gemaakt over maatregelen die de natuur in de Zeeuwse Delta voor een deel moeten herstellen. De twee hebben in het zogenoemde 'Natuurpakket Westerschelde' afgesproken om 600 hectare aan nieuwe natte natuur aan te leggen. Vier grote ontpolderingsprojecten zijn daaruit voortgevloeid: het Zwin, Waterdunen, Perkpolder en de Hedwigepolder.

Het project Waterdunen bij Breskens is bijna klaar. In september zal er zeewater in worden doorgelaten. De graafwerkzaamheden in de Hedwigepolder beginnen deze zomer.

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  26° / 13°
  10 %
 • Donderdag
  30° / 15°
  10 %
 • Vrijdag
  32° / 16°
  10 %
Meer weer