Vleesveesector bundelt krachten met stichting VleesveeNL

In de vleesveehouderij is er vaak sprake van kleine marges. Veel ondernemers hebben nauwelijks zicht op wat het produceren van vlees kost, laat staan wat het moet opbrengen. Stichting VleesveeNL wil met een project inzicht in die kostprijs geven.

Vleesveesector+bundelt+krachten+met+stichting+VleesveeNL
© Jan van den Brink

Voorzitter Jacco Keuper van stichting VleesveeNL is enthousiast over de vleesveesector. 'In ons land is jaarlijks afzet voor 50.000 vleesrunderen en 500.000 melkkoeien. Allemaal vlees van dichtbij. Wat zou het mooi zijn om dit te kunnen vermarkten in eigen land en het vlees niet uit verre landen te hoeven halen.'

Aan de andere kant signaleert Keuper dat er in financieel opzicht weinig bekend is over de vleesveehouderij. 'Banken en andere organisaties publiceren jaarcijfers over verschillende agrarische sectoren behalve over de vleesveehouderij.'


Vleesvee Academie

Stichting VleesveeNL, die de positie van het Nederlands rundvlees wil versterken via onder meer ketensamenwerking, is onder de naam Vleesvee Academie drie projecten gestart. Een daarvan moet de kostprijs van vleesvee in beeld brengen.

Huisverkoop lijkt simpel, maar dat is het zeker niet

Maurits Steverink, projectleider Vleesvee Academie

De voorzitter is hier zelf wel mee bezig. 'Wanneer runderen worden aangevoerd, weet ik hoelang ze hier staan, wat ze eten en wat het instrooien kost. Dan weet ik ook wat de dieren moeten opbrengen. Met die kennis kun je zeggen van: 'Ik ga op deze voet verder of juist niet meer.' Als het vee houden me geld kost, dan houdt het op een bepaald moment op.'

Volgens Keuper moeten meer collega's dit doen. 'Toont dit het inzicht dat we met elkaar niets verdienen, breng dat dan ook naar buiten.'


Continuïteit

Projectleider Maurits Steverink van de Vleesvee Academie: 'Andere ketenpartijen moeten weten dat een prijs gewenst is met zicht op continuïteit en dat er ruimte is voor bijvoorbeeld afschrijvingen. Zij zijn ook gebaat bij die continuïteit.'


Tekst gaat verder onder kader.

Samen schouders onder stichting VleesveeNL

Stichting VleesveeNL is een samenwerkingsverband van de LTO-vakgroep Vleesveehouderij, de Federatie Vleesveestamboeken Nederland, Vee & Logistiek Nederland en de vleesvee-integraties Bief Select, Natuurvlees-Nederland, Van den Berg Vleesexperts en Vleesvee Integratie Twente. Het doel is om de professionalisering in de keten te versterken. Hiervoor worden verbindingen gelegd tussen de ketenpartijen. Een sectorale oplossing bieden voor de verplichting voor monitoring van kritische stoffen is ook door stichting VleesveeNL opgepakt. Daarnaast introduceert stichting VleesveeNL de Vleesvee Academie om kennis te verzamelen en te delen. Hier zijn onlangs de drie projecten 'Succesvolle boerderijverkoop', 'Inzicht in de kostprijs van vleesvee' en 'Nederlands rundvlees in de slagerij' gestart met financiële steun van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Een vierde project over consumentenonderzoek en consumentenvoorlichting is in voorbereiding. Voor nieuwe projecten kunnen ideeën worden aangedragen. Kennis delen is een belangrijk speerpunt van de stichting. Dat gebeurt via vleesveenl.org en nieuwsbrieven naar ondernemers.

Om de kostprijs in beeld te brengen, gaat de stichting samen met Abab Accountants en Adviseurs de kostprijs op twintig vleesveebedrijven onderzoeken. Die zijn ingedeeld in stierenmesters, melkkoeienafmesters en zoogkoeienhouders met natuurgrond en met landbouwgrond.


Alle kosten meenemen

Het is daarbij belangrijk dat alle kosten worden meegenomen. 'Het is mooi wanneer gezinsleden gratis meehelpen op het bedrijf, bijvoorbeeld bij de huisverkoop. Die kosten zijn dan geen letterlijke uitgaven, maar ze moet wel worden berekend. Mocht iemand omvallen, dan kost vervangend personeel immers wel geld', legt Steverink uit.

'Zo krijgen we een reëel beeld van wat het vlees van Nederlandse boeren kost', vervolgt de projectleider. 'Dit is goed voor de bewustwording bij boeren. Ook komen de kengetallen in Kwantitatieve Informatie Veehouderij, zodat anderen hier ook zicht op hebben.'


Slagerij

Een ander belangrijk onderzoeksproject dat nu gaat lopen, is huisverkoop. Steverink: 'We willen eerst inzichtelijk maken hoeveel ondernemers dit al doen en hoe. Huisverkoop heeft als vooroordeel dat het gemakkelijk is, een korte keten. Maar eigenlijk begin je gewoon een slagerij. De logica bij het runnen van een slagersbedrijf moet je eigenlijk ook toepassen op die huisverkoop. Hoe is de verpakking? Wie is je klant? Voldoe je aan de hygiënewetgeving? Kunnen mensen ergens parkeren?'

Dit vraagt in zijn ogen om nieuwe vaardigheden. 'Vind je het wel leuk wanneer mensen op je erf komen en allerlei vragen hebben? Ga een keer in een winkel werken. Die vaardigheden vragen ook veel van een ondernemer. Die spiegel moeten we mensen voorhouden.'

Volgens de projectleider zouden ondernemers net als een slager eigenlijk een winkel- en locatieanalyse moeten maken. 'Huisverkoop kan goed lopen. Als stichting willen we inventariseren hoe het gaat en ondernemers via excursies en workshops kennis bijbrengen. Ook voor nieuwkomers. Huisverkoop lijkt simpel, maar dat is het zeker niet.'


Onderscheiden

Een derde project is om samen met experts van de Koninklijke Nederlandse Slagers te kijken wat slagers kunnen met het Nederlandse rundvlees. 'Wat heb je nodig? Wat voor vlees? Wat voor verhaal hoort daarbij? Zij willen zich ook onderscheiden ten opzichte van een ander. Rundvlees is een belangrijke productgroep voor de slager en er zijn allerlei samenwerkingen met veehouders en dat kan meer.'

Keuper: 'Wat dat betreft ben je als vleesveehouder en slager elkaars partner. Je wilt allebeide onderscheidend zijn in een markt waarin minder vlees wordt gegeten. Wat wordt gegeten, moet goed zijn. Dan zijn aandacht en herkomst kansen voor rundvlees van dichtbij.'


Regionale slacht belangrijk voor sector

Stichting VleesveeNL wil samen met de Koninklijke Nederlandse Slagers (KNS) hard werken aan het behoud van kleine slachterijen en zelfslachtende slagers, weet projectleider Maurits Steverink van stichting VleesveeNL. 'We moeten met die enorme hoeveelheid regelgeving ervoor waken dat het aantal kleine slachterijen niet minder wordt.' Hij ziet iets soortgelijks bij kippen. 'Het is lastig om hiervoor nog een slachterij te vinden. Een grote slachterij ziet me aankomen met tweehonderd kippen.' Volgens de KNS spelen zelfslachtende slagers een belangrijke rol in de verduurzaming van dierlijke ketens. De waarde van kleinschalige slachterijen in de regio vertaalt zich in nieuwe verdienmodellen voor veehouders binnen korte ketens, in de ontwikkeling van meer regionale voedselsystemen. De kleinere slachterijen zijn dus ook voor vleesveehouders hard nodig, weet Steverink. 'Sommige grotere ketens kunnen wel bij grotere slachterijen terecht, maar voor veel slagers is het belangrijk dat ze hun runderen in de buurt kunnen laten slachten en zo op de door hen gewenste kwaliteit kunnen sturen en samen met de veehouder een mooi onderscheidend verhaal hebben richting consument.'

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zaterdag
  10° / 4°
  30 %
 • Zondag
  11° / 2°
  30 %
 • Maandag
  10° / 0°
  20 %
Meer weer