%27Vleesveehouderij+moet+kansen+beter+verzilveren%27
Interview
© Marjolein van WOerkom

'Vleesveehouderij moet kansen beter verzilveren'

'Verantwoorde kwaliteit van dichtbij', zo heet de visie van de vakgroep Vleesveehouderij van LTO Nederland. Volgens voorzitter Wouter Hartendorf kan de vleesveehouderij een brug slaan tussen boer en consument. 'Dat biedt kansen, maar die moeten wel verzilverd worden. In de visie staat hoe we dat willen doen.'

'Het belang van de Nederlandse vleesveehouderij in de rundvleesketen neemt toe. Er is een groeiende behoefte aan topkwaliteit vlees van nationale bodem. Consumenten zijn kritischer en stellen hogere eisen aan smaak, dierenwelzijn, voedselveiligheid en voedsel van regionale oorsprong. De Nederlandse vleesveesector voldoet bij uitstek aan deze eisen en is een duurzaam alternatief voor geïmporteerd rundvlees uit landen als Argentinië, de Verenigde Staten en Ierland'.

Nederlanders moeten bewust kiezen voor vlees van eigen bodem

Wouter Hartendorf, voorzitter LTO-vakgroep Vleesveehouderij

Zo begint voorzitter Wouter Hartendorf van de vakgroep Vleesveehouderij zijn voorwoord in de visie Verantwoorde kwaliteit van dichtbij, die deze week verscheen.

Dat is een positieve insteek.

'Ja, er zijn volop kansen voor de vleesveehouderij. Dat is ook de kern van onze visie. De Nederlandse consument kiest steeds vaker voor duurzaam en verantwoord.

'En de landbouwvisie van minister Carola Schouten van LNV kan een stimulerend effect hebben op de vleesveehouderij. Want met een grote groep zoogkoeienhouders en natuurbegrazers in de gelederen, voldoet de Nederlandse vleesveehouderij van nature aan de wensen die de kringlooplandbouw met zich meebrengt. Het gaat er nu om hoe we die kansen gaan verzilveren.'

Is dat de reden voor de visie?

'Je moet als vakgroep sowieso een visie hebben, zodat je weet waar je naartoe wilt. De vleesveehouderij is heel divers en soms verdeeld. Je hebt professionals en hobbyboeren, grote en kleine bedrijven, stierenhouders en zoogkoeienhouders. De een komt er goed van rond, de ander heeft er een baan bij. En vrijwel allemaal zijn ze eigenwijs. Dan is een heldere visie onontbeerlijk om al die belangen goed te vertegenwoordigen.

'Het maakt besluitvorming gemakkelijker. Het voorkomt ook dat we steeds achteraf brandjes moeten blussen. Ik vind het beter dat we als LTO problemen van tevoren voorkomen.'

Hoe kom je met zoveel eigenwijze vleesveehouders tot een eenduidige visie?

'Daar is een heel traject aan voorafgegaan. Eind 2017 was er nieuwe vakgroep, in het tweede kwartaal van 2018 heeft die vakgroep een conceptvisie opgesteld. Die is in het in het derde kwartaal van 2018 besproken met een divers samengestelde klankbordgroep van twintig vleesveehouders.

'Hun ideeën en opmerkingen hebben we verwerkt en het resultaat is besproken met de leden tijdens een serie winterbijeenkomsten. Tot slot is de visie ook binnen de LTO-veehouderijvakgroepen aan de orde geweest.'

Kern van jullie visie is dat er volop kansen liggen. Maar hoe verzilver je die?

'Imago, kwaliteit en verbinding moeten elkaar in de toekomst nog meer versterken en zorgen voor een betere marktpositie van het vlees en rendement voor de vleesveehouder. We moeten Nederlanders verleiden om bewust te kiezen voor vlees van eigen bodem.

'De waardeverdeling in de keten moet ook verbeterd worden. Korte ketens moeten voor een beter perspectief voor de vleesveehouder zorgen. We willen de veehouders daarin ondersteunen. Het rendement op de bedrijfsvoering is bepalend voor de toekomst van de sector, de ruimte om sectorale investeringen te kunnen doen en de mogelijkheid om te professionaliseren.'

Wat betekent dat in de praktijk?

'We moeten allereerst ons imago verbeteren. Dat kan binnen VleesveeNL, waarin we samenwerken met de Federatie Vleesveestamboeken, de samenwerkende vleesvee-integraties en Vee&Logistiek Nederland. Samen gaan we op zoek naar middelen om het imago en de afzet van Nederlands rundvlees te vergroten. VleesveeNL moet het mogelijk maken om de positie van de vleesveehouder in de keten te verbeteren.

'Daarnaast kunnen we ons als sector binnen dit samenwerkingsverband sterker en eenduidiger laten horen.'

En verder?

'We werken aan een kwaliteitssysteem voor de hele keten. Een soort IKB Rundvlees waarin voedselveiligheid en ketenborging zijn geregeld. Het is raar dat we dat nog niet hebben. Ook dat gebeurt in samenwerking met VleesveeNL. Verder willen we met de leden toe naar een nog duurzamere manier van werken.'

Waar moeten we dan aan denken?

'Bijvoorbeeld aan een gesloten kringloop waarbij ruwvoer uit de eigen regio komt, gebruik van enkel gmo-vrije producten, energieneutraal werken, huisvesting op stro en maximaal inzetten op het gebruik van reststromen. En op zoek blijven naar nieuwe, innovatieve stalsystemen. We moeten daarnaast continu in dialoog blijven met maatschappelijke organisaties.

'Dit kun je niet afdwingen, maar tijdens de bijeenkomsten in het land merkten we wel dat we hiervoor de handen op elkaar krijgen. Vleesveehouders beseffen heel goed dat ze moeten investeren in omgevingsgericht ondernemerschap en vakmanschap. Alleen op die manier houden we onze license to produce.'

De Europese Unie en en een groep Zuid-Amerikaanse landen sloten onlangs de handelsdeal Mercosur. Daardoor komt er op termijn wellicht meer goedkoop rundvlees naar Europa. Bent u bang voor concurrentie?

'Ik zie dat niet als de grootste bedreiging voor de Nederlandse vleesveehouderij. We moeten hard werken om de consument ervan te overtuigen dat we mooi rundvlees hebben dat onder de beste omstandigheden is geproduceerd, voordat het Zuid-Amerikaanse vlees hierheen komt. Dat hebben we in eigen hand.'

Boerderij Sinneveld: Marchigiana's en Gotlandpelsschapen
Wouter Hartendorf is sinds oktober 2017 voorzitter van LTO-vakgroep Vleesveehouderij. De 38-jarige Hartendorf komt uit het Noord-Hollandse Santpoort-Zuid en heeft samen met zijn vrouw Femke en haar ouders een zoogkoeienbedrijf, boerderij Sinneveld. Sinds eind jaren negentig houdt de Noord-Hollander hier koeien van het ras Marchigiana. Zijn schoonvader heeft hiervoor gekozen, omdat de dieren natuurlijk afkalven en beschikken over goede moedereigenschappen en een rustig karakter. Ze kunnen verder minimaal acht maanden per jaar buiten grazen. Er worden op de boerderij ook Gotlandpelsschapen gehouden. Het vlees van de koeien en schapen wordt in de vorm van vleespakketten vanuit huis verkocht. Als neventak heeft het bedrijf een pensionstalling voor paarden. Boerderij Sinneveld is lid van de natuurvereniging ONS Spaarnwoude en aangesloten bij het Agrarisch collectief Noord-Holland Zuid.

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  10° / 6°
  70 %
 • Donderdag
  8° / 6°
  70 %
 • Vrijdag
  7° / 4°
  50 %
Meer weer