Rutte: stikstofaanpak moet nog worden ontwikkeld

De exacte invulling van de stikstofaanpak is nog niet in beton gegoten. Er is ruimte voor aanpassing. Dat zei premier Mark Rutte in de Tweede Kamer tijdens het debat over de regeringsverklaring.

Rutte%3A+stikstofaanpak+moet+nog+worden+ontwikkeld
© DIRK HOL

De regering trekt tot 2035 25 miljard euro uit voor het Stikstoftransitiefonds en 35 voor het Klimaatfonds. Hoe dat geld wordt besteed, moet nog worden besproken, legde Rutte de Kamerleden uit. 'De beleidsprogramma's worden vanaf nu ontwikkeld. Daarvoor gaan de verantwoordelijke vakministers hun oor te luister leggen, binnen en buiten Den Haag. Daarna komen zij met voorstellen naar het parlement, waarover zij met eenieder van u in gesprek zullen gaan.'


De minister-president stelt dat voor de uitvoering een 'krachtige regieorganisatie' nodig is om het proces te ondersteunen. 'Dat pakt Christianne van der Wal verder op, de minister voor Natuur en Stikstof. Dat zal gebiedsgericht moeten. We moeten waar nodig ook bijsturen. Het zal ook niet allemaal foutloos gaan. Dit is zo'n groot vraagstuk, dus ook hier voorspel ik dat we na een tijdje zullen zeggen: hé, dat hadden we net anders moeten doen.'


Natuurgebieden

Kamerlid Caroline van der Plas (BBB) had de minister gevraagd of er voldoende wetenschappelijke gegevens beschikbaar zijn over de depositie van stikstof in de natuur, de emissie van bedrijven en het effect van maatregelen. Zij wees daarbij op gegevens van onder meer het Planbureau voor de Leefomgeving. Uit een rapport van deze organisatie komt naar voren dat ook zonder industrie en veehouderij de mate waarin stikstof neerslaat op die natuurgebieden te hoog is.


Rutte vindt dat er 'een ongelooflijke hoop bewijs is' 'dat er echt een serieus probleem is met de kwaliteit van onze natuur en de instandhouding van onze natuur.' 'Nou is er bijvoorbeeld wel discussie over waar precies die depositie vandaan komt en hoe die neerslaat, dus daar moet je natuurlijk nog heel precies naar kijken. Daarom ook zal Christianne van der Wal er in haar uitwerking van de plannen natuurlijk echt voor zorgen dat daarin ook de laatste wetenschappelijke inzichten betrokken zijn.'


Bijsturen

Verschillende Kamerleden probeerden het stikstofbeleid direct al bij te sturen met gerichte moties. Die opzet slaagde maar gedeeltelijk. Sophie Hermans (VVD) en Gert-Jan Segers (CU) kregen een meerderheid voor een motie waarin zij het kabinet oproepen de Tweede Kamer nadrukkelijk te betrekken bij de vormgeving van het Klimaatfonds en het Stikstoftransitiefonds.

Kamerleden Van der Plas (BBB), Wybren van Haga (Groep Van Haga/BVNL) en Joost Eerdmans (JA21) dienden samen diverse moties in, waarbij de motie om de regeldruk in het mkb meetbaar te verlagen werd aangenomen. Er was ook steun voor hun motie om nieuwe soorten in de natuur te monitoren in relatie tot de kwaliteit van de natuur.

Van der Plas kreeg ook steun van de hele kamer voor een motie waarmee het lekken van beleidsstukken naar de pers voordat de Kamer is geïnformeerd wordt tegengegaan. Daarentegen ontbrak de steun voor de motie om geen euro uit te geven aan natuurherstelmaatregelen die nadelige gevolgen hebben voor agrarische bedrijven bij natuurgebieden zonder dat wetenschappelijk bewezen is dat deze maatregel resultaat zal opleveren.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zaterdag
  18° / 10°
  50 %
 • Zondag
  20° / 9°
  10 %
 • Maandag
  22° / 10°
  5 %
Meer weer