LTO ondertekent Utrechts groenpact GGM niet

LTO Noord en de agrarische collectieven in de provincie Utrecht zetten definitief geen handtekening onder het pact Groen Groeit Mee (GGM). Dat biedt onvoldoende zekerheid op voor de agrarische sector cruciale onderdelen. Dat laten LTO en de collectieven weten in een brief aan de provincie, gemeenten en waterschappen.

LTO+ondertekent+Utrechts+groenpact+GGM+niet
© Ida Hylkema

De afgelopen maanden hebben diverse gesprekken plaatsgevonden tussen de agrarische belangenbehartigers en bestuurders die betrokken zijn bij de ontwikkeling van GGM. Het pact is een beleidskader van provincie Utrecht waarin verschillende groene opgaven worden gecombineerd.


In de nu gestuurde brief geven voorzitters Bert van Donselaar van LTO Noord Utrecht en Henk-Jan Soede van de Agrarische Collectieven Utrecht twaalf argumenten waarom ze het pact niet tekenen. Eerder al gaf Van Donselaar aan dat hij het pact exemplarisch vindt voor hoe vanuit 'de stad' tegen het platteland wordt aangekeken.


Pact voegt niks toe

Bovendien sluit het pact volgens LTO en de collectieven onvoldoende aan bij de landbouwvisie van de provincie. Ook voegt GGM in feite niks toe, vinden zij. Op gebiedsniveau vinden immers al gesprekken plaats tussen de agrarische sector, provincie, gemeenten, waterschappen en andere belanghebbenden.

Een ander belangrijk argument is dat het areaal landbouwgrond onder druk komt te staan om de ambities van het pact te realiseren. Dat terwijl het voor de agrarische sector juist van belang is zoveel mogelijk grond te behouden. Behoud van landbouwareaal is namelijk van belang om de transitie mogelijk te maken van de agrarische sector naar een extensievere die kringlopen zoveel mogelijk weet te sluiten.


Enkel een bedreiging

Al met al voelt de sector zich onvoldoende inhoudelijk betrokken bij GGM. 'Zowel vanuit het oogpunt van de voedselproducenten als vanuit de uitvoerders van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer biedt het geen enkele kans en vormt het enkel een bedreiging', schrijven Van Donselaar en Soede.

Ze dagen de schrijvers van GGM uit om bij de uitwerking van het pact de genoemde punten mee te nemen. Het moet zodanig worden herschreven dat er voor leden van LTO en de collectieven voldoende mogelijkheden in zitten om hen te ondersteunen in de doorontwikkeling van toekomstbestendige bedrijven. 'Als de schrijvers zich verplaatsen in de positie van deze ondernemers en zeggen: 'dit is echt wat voor mij en helpt mij', dan hebben we een basis voor een goed gesprek. Wij wachten vol enthousiasme af.'


Tweede fase

Het niet ondertekenen van GGM betekent volgens Van Donselaar en Soede overigens niet dat de sector niet openstaat voor samenwerking wanneer er meer duidelijkheid ontstaat bij de uitwerking van het pact in de tweede fase.

'Wij zullen plannen ondersteunen die in lijn zijn met de landbouwvisie van de provincie Utrecht en/of die een (economische) meerwaarde opleveren voor de agrarische sector, zoals mogelijke combinaties van landbouw, recreatie en groen, verdienmodellen en beleidsruimte.'

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Woensdag
  10° / 2°
  5 %
 • Donderdag
  11° / 3°
  20 %
 • Vrijdag
  11° / 6°
  20 %
Meer weer