LTO: stop verdere achteruitgang boereninkomen via GLB

Het overhevelen van 30 procent van de eerste pijler naar de tweede pijl van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) kan het boereninkomen onder druk zetten, de basisvergoeding per hectare wordt verlaagd. Het is onduidelijk of het geld uit die tweede pijler, Plattelandsbeleid, wel op het bord van de boeren terecht komt. LTO is hier fel op tegen.

LTO%3A+stop+verdere+achteruitgang+boereninkomen+via+GLB
© Pixabay

Na vier jaar praten over verdienvermogen, wordt het enige concrete instrument dat inkomens in de land- en tuinbouw stabiel kan houden in stappen met 30 procent verminderd. Dat is te concluderen uit het concept Nationaal Strategisch Plan (NSP), en het onderzoek van de WUR naar bedrijfseconomische effecten van het NSP, die vandaag naar de Tweede Kamer zijn gestuurd. LTO Nederland vindt dit niet acceptabel en benadrukt dat het boereninkomen zoveel mogelijk op peil gehouden moet worden.

'Ondanks alle aandacht in de Tweede Kamer voor het verbeteren van het verdienvermogen in de agrarische sector, zorgt het NSP enkel voor verdere achteruitgang van het inkomen van boeren en tuinders. Grenzen worden bereikt: door de politieke keuze om de basisvergoeding per hectare te verlagen gaat een gemiddeld bedrijf er al gauw 5 tot 10 duizend euro op jaarbasis op achteruit. Het is onbegrijpelijk dat budget bedoeld als inkomensvangnet met dit gemak van boeren en tuinders wordt afgepakt,' aldus Sjaak van der Tak, voorzitter LTO Nederland.


Invulling GLB

Het NSP bevat de nationale invulling van het GLB dat moet gaan gelden vanaf 2023. Na het vorige NSP-debat heeft de Tweede Kamer besloten om 30 procent van de eerste pijler over te hevelen naar de tweede pijler. Daarmee wordt de basisvergoeding per hectare verlaagd. Voorlopig is nog onduidelijk of deze inkomensdaling via de tweede pijler of via de markt kan worden gecompenseerd. Hoewel de overheveling stapsgewijs gebeurt, betekent het onderaan de streep alsnog een zware achteruitgang op het inkomen.

Door het overhevelen van gelden uit de eerste pijler, zal het beschikbare geld in de tweede pijler, het plattelandsbeleid, de komende jaren groeien. Het is nu nog onduidelijk wat er met die middelen gaat gebeuren. Wat LTO Nederland betreft is het GLB nadrukkelijk landbouwbeleid: het geld uit het GLB moet dan ook bestemd blijven voor boeren en tuinders en voor agrarische activiteiten. Met andere woorden: het geld uit de tweede pijler moet op het boerenerf landen. Alle andere bestedingen zijn ontoereikend.


Commissiedebat

Komende donderdag, 8 december, debatteert de Tweede Kamer over het voorliggende NSP. Het voorstel voor het NSP moet eind 2021 in Brussel liggen, waarna de Europese Commissie drie maanden een beoordeling moet geven.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Dinsdag
  9° / 4°
  90 %
 • Woensdag
  8° / 6°
  85 %
 • Donderdag
  5° / 2°
  5 %
Meer weer