Oproep LTO om werk te maken van landbouwbegroting

LTO Nederland vraagt de politiek om van 2022 geen verloren jaar te maken. De Tweede Kamer behandelt woensdag en donderdag de landbouwbegroting voor volgend jaar. Daarbij zijn volgens de belangenorganisatie nu stappen nodig om het verdienvermogen van boeren te versterken.

Oproep+LTO+om+werk+te+maken+van+landbouwbegroting
© Jan van Liere

Door de voortslepende formatie blijven ook belangrijke beslissingen over het versterken van de positie van boeren en tuinders uit. Voor de LNV-begrotingsbehandeling roept LTO Nederland samen met ondernemers- en natuurorganisaties op om 1,7 miljard euro te reserveren voor de stikstofversnellingsaanpak.


Daarnaast doet LTO diverse voorstellen voor een beter verdienvermogen in de sector, echt commitment van de overheid in de transitie naar weerbare teelten en een structurele investering voor Platform Multifunctionele Landbouw. Alle wet- en regelgeving heeft impact op het verdienvermogen van boeren en tuinders. LTO Nederland dringt daarom aan op een bedrijfseconomische impactanalyse van politieke plannen, zodat er eerlijke keuzes worden gemaakt.
Kosten voor NSP

De Tweede Kamer noemde de afgelopen jaren het verdienvermogen in de agrarische sector regelmatig één van de belangrijkste opgaven. Tegelijkertijd worden boeren en tuinders geconfronteerd met duizenden euro's aan kostenverhogende regelgeving in bijvoorbeeld het zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn of het Nationaal Strategisch Plan (NSP) voor het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.

Nieuwe initiatieven om het verdienvermogen te verbeteren, zijn dus ook hard nodig. Daarom is LTO samen met supermarkten en andere partijen om tafel gegaan om te werken aan waardecreatie in ketens. Daarbij ontvangen zij een meerprijs voor onderscheidende producten, waarvoor de consument bereid is meer te betalen.Het project is in de opstartende fase, maar veelbelovend. Aan de Tweede Kamer is cofinanciering gevraagd met een bijdrage van 1 miljoen euro voor het opstarten van pilotprojecten voor toekomstgerichte ketens die het verdienvermogen van boeren en tuinders verbeteren.


Verbouwing Nederland

Demissionair premier Mark Rutte gaf bij de algemene politiek beschouwingen aan dat we aan de vooravond staan van de derde grote verbouwing van Nederland, na het Marshallplan en Mansholt. Draagvlak voor deze ingrijpende transitie is cruciaal. Zeker nu het vertrouwen van boeren en tuinders in de overheid minimaal is.

Verdere vertraging in het stikstofdossier is voor boeren en tuinders niet acceptabel. Een plan met draagvlak, Duurzaam Evenwicht, ligt op de formatietafel. Met de nog lopende onderhandelingen is het echter de vraag of daarmee al in 2022 wordt gestart, stelt LTO.

Daarom werd bij de Algemene Politieke Beschouwingen een voorzet gedaan om de stikstofaanpak in de begroting te verwerken, indien er deze week nog geen nieuw kabinet zou staan. Het is nu aan de Tweede Kamer om dit op te pakken, zodat het stikstofdossier geen vertraging oploopt.


Cofinanciering blijft uit

LTO vraagt aan de Kamer om cofinanciering van pilotprojecten voor weerbare teelten voor het Uitvoeringsprogramma Gewasbescherming 2030. Boeren en tuinders in alle sectoren en regio's willen in dertien praktijkpilots werken aan weerbaar telen.

De uitvoering is echter uitgesteld nu de eerder beloofde cofinanciering vanuit de overheid op zich laat wachten. Voor verschillende pilots is hiermee een teeltseizoen gemist. LTO vraagt daarom bij de begrotingsbehandeling dringend uitsluitsel over cofinanciering van de pilots. Daarnaast vraagt LTO ook om de toezegging dat LNV ook na 2022 financieel gebonden blijft aan het uitvoeringsprogramma.


Verder vraagt LTO bij de LNV-begrotingsbehandeling om:

-Platform Multifunctionele Landbouw (MFL) een eigen budget te geven van 500.000 tot 1 miljoen euro. Nu ontbrak MFL nog volledig in de LNV-begroting, wat teleurstellend is gezien de vele kansen in deze groeiende agrarische tak.

-Aan de slag te gaan met het instellen van de fiscale klimaat- en calamiteitenreserve. Met deze reserve kunnen agrarisch ondernemers financiële buffers opbouwen in goede jaren om te gebruiken in jaren met schade door bijvoorbeeld droogte of wateroverlast. Keuzes te maken bij het takenpakket van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit: welke taken moet de NVWA wel en niet meer moet doen en welk budget hoort daarbij?

-Een nieuwe mechaniseringsslag en robotisering om de afhankelijkheid van arbeid in de agrarische sector te verminderen. Investeer in research en development (R&D) en zet een taskforce op die in kaart brengt hoe verdergaande (robot)technologie knelpunten in het arbeidstekort kan oplossen.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Woensdag
  10° / 8°
  85 %
 • Donderdag
  13° / 7°
  90 %
 • Vrijdag
  10° / 5°
  70 %
Meer weer