Telers maken inrichtingsplan voor toekomst glastuinbouwgebied

De telers aan de rand van het tuinbouwgebied Noordpolder Delfgauw voelen zich ingeklemd tussen woningen en een groenzone. Vanwege nog meer geplande woningen namen zij het heft in handen met een nieuw inrichtingsplan. Door uitplaatsing van vier bedrijven kan de rest voorlopig verder, is hun conclusie.

Telers+maken+inrichtingsplan+voor+toekomst+glastuinbouwgebied
© Koen van Wijk

Een groep telers aan de Kooltuin in Delfgauw voelt al jaren de hete adem van de bebouwde kom in de nek. Sinds de komst van het wijkje Vrijenban in 2011 krijgen ze klachten van bewoners over lichtuitstoot en verkeersoverlast door het transport van tuinbouwproducten. Ook is de ontsluitingsweg veel te smal.

Op een strook weidegrond tussen de wijk en hun kassen zijn nog eens 44 nieuwe huizen gepland. 'Ons gebied heeft op papier de bestemming duurzaam glas, maar in werkelijkheid is daar geen sprake vinden wij', zegt aubergineteler Rob van den Ende.


Niet moderniseren en doorontwikkelen

Met wij bedoelt Van den Ende vier telers van wie hij als woordvoerder optreedt. 'Mijn buurmannen hebben toekomstgerichte bedrijven, maar ze kunnen hier niet moderniseren en doorontwikkelen', verklaart hij. Zo stellen de telers dat ze van gemeente Pijnacker-Nootdorp niet zonder meer een vergunning krijgen voor de bouw van WKK's en koeltorens.

Ons idee is een stuk van de Kooltuin op te offeren

Rob van den Ende, aubergineteler in Delfgauw

Begin dit jaar hebben de telers door een stedenbouwkundig bureau een nieuw inrichtingsplan laten maken voor de Kooltuin, waarmee ze anticiperen op de knelpunten die ze nu al ervaren.


Uitplaatsing bedrijven

'Ons idee is om een stuk van de Kooltuin op te offeren. Dit lost de grootste problemen op, zodat het resterende deel van de Noordpolder sterker wordt en een betere ontsluiting krijgt. De inzet is uitplaatsing onze vier bedrijven, met een goede vergoeding die hervestiging elders mogelijk maakt.'

Van den Ende kwam met het idee omdat hij met zijn vorige bedrijf in Rijswijk hetzelfde heeft meegemaakt. 'Ik besefte dat zoiets hier ook dreigt. Als telers niet kunnen ontwikkelen, dan krijg je verpaupering in een gebied.'


Wet voorkeursrecht gemeenten

De vier ondernemers vragen zich af wat de gemeente wil met de glastuinbouw. 'Er liggen grote bouwopgaven en de tuinbouw is nu al versnipperd. Bovendien heeft de gemeente op de meeste glastuinbouwlocaties de Wet voorkeursrecht gemeenten gevestigd, wat verstikkend is voor de ontwikkeling.'

Volgens de telers zijn er maar weinig jongeren die het bedrijf willen overnemen en besluiten veel oudere telers hun kassen dan maar te verhuren of te verkopen. Achteruitgang ligt zo op de loer.


Sinds de komst van een nieuwbouwwijk krijgen de telers regelmatig klachten.
Sinds de komst van een nieuwbouwwijk krijgen de telers regelmatig klachten. © Koen van Wijk

De visie 'Nieuwe Kooltuin, Delfgauw-Oost' speelt in op de woningbouwbehoefte in de gemeente. De ruimte die vrijkomt door de sloop van vier kassen, wordt gebruikt voor de aanleg van een woonwijk met veel groen en een betere ontsluiting van de Noordpolder.


Gedateerd

'Deze locatie dateert van begin jaren tachtig. De structuur voldoet niet meer voor moderne glastuinbouw. De ontsluitingswegen zijn te smal, de kavels te klein en de woningbouw is te dichtbij gekomen', verklaart landschapsarchitect Jos van de Lindeloof, die het idee van de telers uitwerkte.

'Het is logisch om een minder toekomstbestendig deel van de glastuinbouw te vervangen voor woningbouw en de groene gebieden in stand te houden voor een aantrekkelijke woonomgeving.'

Van de Lindeloof noemt het bijzonder dat de telers dit initiatief hebben genomen. 'Een zeldzaam constructieve houding van ondernemers.' Daarnaast heeft ook natuurorganisatie Natuurlijk Delfland meegedacht over het plan.


Omgevingsvisie 2050

De telers sluiten met hun visie aan op de Omgevingsvisie 2050 en hebben deze begin dit jaar ingediend bij de gemeente als zienswijze hierop. Een officiële reactie bleef uit, maar wethouder Frank van Kuppeveld (CDA) is er wel bekend mee.

'Wij beschouwen de Noordpolder als een van onze beste en meest duurzame glastuinbouwgebieden, samen met Noukoop en Pijnacker-Oost. Die willen we niet opgeven voor andere functies. Dat maakt het voor ons moeilijk om te zeggen dat het een goed idee is dat de telers voorstellen.'


Grenzen opschuiven

Volgens de wethouder past het vervangen van kassen voor woningen niet binnen de visie van Pijnacker-Nootdorp en provincie Zuid-Holland. 'Op de grenzen van woon- en agrarische gebieden is er altijd sprake van spanningen. Maar in het voorstel van de telers schuift de conflictgrens alleen op. Dus dat is geen oplossing.'

Van Kuppeveld stelt dat de gemeente de glastuinbouw als belangrijkste economische sector ziet. Uit de inventarisatie in het Werkboek Oostland komt de Noordpolder als een goed glastuinbouwgebied naar boven, mede door het aardwarmtenetwerk dat erin ligt volgens de wethouder.


Kassen van buren kopen

'De ontsluiting via de Noordeindseweg is niet ideaal, maar er wordt naar oplossingen gezocht. Enige schaalvergroting is mogelijk. Het staat ondernemers vrij om de kassen van hun buren te kopen en zo hun bedrijf te vergroten.'

De Omgevingsvisie 2050 schetst een beeld van de ruimteverdeling over wonen, werken en de groene buitengebieden en wordt eind november in de raad vastgesteld.


Glastuinbouwgebied omgevormd tot groene woonwijk

Met de stedenbouwkundige visie 'Nieuwe Kooltuin, Delfgauw-Oost' hebben vier telers een voorzet gegeven op de toekomst van hun locatie. Aansluitend op de woonvisie van gemeente Pijnacker-Nootdorp hebben zij in hun woorden 'de kans verbeeld om een tuinbouwgebied met beperkt toekomstperspectief om te vormen naar een woongebied met een diversiteit aan woningtypen, passend in de landschappelijk structuur'. De telers vinden dat de glastuinbouw in dit deel van de Noordpolder economisch niet rendabel meer is en geen toekomst heeft. Met de aanleg van een groene woonwijk die aansluit op de kern Delfgauw, kan de gemeente voorzien in haar woningbehoefte. Vanwege de nabijheid van diverse recreatiegebieden krijgt de nieuwe wijk een aantrekkelijke ligging. Om dit mogelijk te maken, stellen de telers voor om de bestemming glastuinbouw voor dit deel van de polder te wijzigen. De visie sluit volgens de makers ook aan op de duurzaamheids- en ecologische ambities in de ruimtelijke structuurvisie van Pijnacker-Nootdorp. Er is namelijk ook een groenstructuur ingetekend, met extra ecologische verbindingszones tussen de Noordpolder en Zuidpolder aan de andere kant van Delfgauw, wat een grote wens is van de natuurvereniging. Verder maakt de omvorming van een verhard glastuinbouwgebied naar een groene wijk het mogelijk om de waterstructuur te herstellen en uit te breiden. De komst van meer oppervlaktewater is goed voor het waterbergend vermogen in het dichtbevolkte gebied en voor de waterkwaliteit. Mogelijk kan het gebied ook voorzien in waterberging van water uit de omgeving, omdat hiervoor nu te weinig capaciteit is.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Dinsdag
  11° / 4°
  50 %
 • Woensdag
  10° / 4°
  50 %
 • Donderdag
  10° / 3°
  40 %
Meer weer