Agrifacts%3A+wel+verslag+van+gesprek+over+Wierdense+Veld
Nieuws
© Emiel Muijderman

Agrifacts: wel verslag van gesprek over Wierdense Veld

In tegenstelling tot wat landbouwminister Carola Schouten begin september liet weten, is er wel degelijk een gespreksverslag van haar gesprek met de Europese Commissie over Natura 2000-gebied Wierdense Veld. Dat meldt Stichting Agrifacts (Staf).

Staf ontving via een WOB-verzoek 'tot haar verrassing' een uitgebreid verslag van het gesprek. Schouten had eerder in reactie op Kamervragen van Derk Boswijk (CDA) laten weten dat er geen notulen waren van het gesprek dat in juni plaatsvond. Inzet was of de te nemen maatregelen voor hoogveenherstel in het Wierdense Veld in proportie zijn met de kosten en de impact op het gebied.

De stichting ontving binnen vijftien werkdagen zowel de aantekeningen van een vooroverleg als een uitgebreid verslag. Volgens Staf ontving Boswijk geen gespreksverslagen, omdat hij naar een gesprek vroeg in juni 2020 in plaats van 2021.


Andere interpretatie

Schouten liet eerder weten dat ze vanuit Brussel de boodschap kreeg dat Nederland verder moet met het natuurherstel in het Wierdense Veld. Volgens Staf blijkt echter uit het verslag dat Nederland een andere interpretatie geeft aan Habitatrichtlijn artikel 6 dan de Europese Commissie. Die deelt de uitleg die Nederland eraan geeft niet. Wat exact het verschil van inzicht is, blijkt niet uit het verslag.Verder valt volgens Staf op dat het 'moeten van Brussel', genuanceerder ligt dan het ministerie van LNV laat weten. De Europese Commissie schrijft nadrukkelijk in het verslag 'de weg die Nederland in deze situatie wil kiezen'. Ook staat de Europese Commissie open voor een gesprek over de proportionaliteit.

Weer

 • Vrijdag
  17° / 8°
  15 %
 • Zaterdag
  15° / 11°
  70 %
 • Zondag
  15° / 9°
  70 %
Meer weer