Handen ineen voor gebiedsproces bodemdaling Flevoland

De komende drie jaar slaan gemeente Noordoostpolder, provincie Flevoland, LTO Noord, het Rijksvastgoedbedrijf en waterschap Zuiderzeeland de handen ineen. Zo willen ze nieuwe toekomstperspectieven ontwikkelen over hoe om te gaan met bodemdaling.

Handen+ineen+voor+gebiedsproces+bodemdaling+Flevoland
© Mischa Massink

De vijf partijen tekenden afgelopen woensdag in het Lichtwachtershuis op Schokland de intentieverklaring 'Gebiedsproces Bodemdaling Flevoland'. Volgens gedeputeerde Duurzaamheid, Bodem en Milieu van de provincie Flevoland Cora Smelik ligt het belang van een goed gebiedsproces vooral bij de boeren die ook op de langere termijn hun grond optimaal willen benutten. 'Het gebiedsproces doorlopen we samen met individuele agrariërs, te beginnen in Noordelijk Flevoland.'

Sinds de aanleg van de polders in Zuidelijk en Oostelijk Flevoland is de bodem daar al tot 1,6 meter gezakt. Berekeningen van waterschap Zuiderzeeland wijzen uit dat de Flevolandse bodem tot 2050 nog 60 tot 80 centimeter daalt, met name in de Noordoostpolder, rond Zeewolde en bij Almere.


Vernatting

Op sommige plaatsen in de Noordoostpolder is de bodemdaling aanzienlijk, waardoor landbouwgrond steeds sneller vernat. Hoogwaardige landbouw, zoals die in Flevoland plaatsvindt, kan hierdoor op termijn in de problemen komen. Dat is niet eenvoudig op te lossen en vraagt kennis, kunde en betrokkenheid van veel verschillende partijen.

Via het gebiedsproces helpen de vijf partijen Flevolandse boeren om tijdig inzicht te krijgen in alternatieve scenario's. Die hoeven niet alleen agrarisch te zijn. Het kunnen ook scenario's zijn die meer maatschappelijk van aard zijn, zoals woningbouw, energietransitie of verduurzaming. Samen met overheden zoeken de boeren naar wat haalbaar en kansrijk is.

Startbijeenkomst

Een startbijeenkomst voor boeren vindt komende maand in de Noordoostpolder plaats. Een gelijksoortige bijeenkomst volgt volgend jaar voor Zuidelijk Flevoland. De komende drie jaar is gericht op het verzamelen van kennis en het opzetten van praktijkproeven.

Deze kennis geeft inzicht in welke alternatieven voor boeren leiden tot een gezonde bedrijfsvoering. Overheden kunnen via de pilots zien of die leiden tot het bereiken van maatschappelijke doelen. Uiteraard wordt daarbij ook rekening gehouden met kansen en beperkingen in de huidige regelgeving en beleid.


Bewustwording

Het doel van het driejarige project is dat boeren hun ondernemerskeuzes kunnen baseren op de mogelijkheden die er liggen bij bodemdaling. Gedeputeerde Smelik: 'In de pilots toetsen we praktische oplossingen. Samen met onze partners kijken we naar het hele verhaal, inclusief het verdienmodel voor de agrariërs, de voor- en nadelen voor alle betrokken belangen en naar de drempels in wet- en regelgeving. Er moet een brede bewustwording ontstaan van de knelpunten en van de toekomstige kansen voor dit gebied.'

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Dinsdag
  8° / 0°
  5 %
 • Woensdag
  10° / 2°
  5 %
 • Donderdag
  11° / 3°
  20 %
Meer weer