Groen licht voor veenweideplan

De Friese Provinciale Staten en het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân hebben dinsdag en woensdag na urenlange debatten groen licht geven voor het veenweideprogramma 2021-2030.

Groen+licht+voor+veenweideplan
© Ida Hylkema

Met het veenweideprogramma willen partijen onder andere de bodemdaling, veenafbraak en CO2-uitstoot verminderen, boeren een duurzaam toekomstperspectief bieden en het watersysteem klimaatbestendig inrichten.

CDA-Statenlid Maaike Prins vroeg om de schep pas in de grond te steken als er geld is voor de gebiedsprocessen. Er is namelijk nog geen zicht op financiering voor de uitvoering van alle gebiedsprocessen in kansrijke gebieden. 'Geen geld, geen Zwitsers', stelt ze.

De christendemocraten willen er ook voor waken dat plannen die niet vallen binnen de budgetten van het veenweideprogramma wel worden bekostigd met financiën van het programma. Denk aan uitbreiding van vaarwegen of het nationaal park de Alde Feanen.


Brede steun voor motie

Een motie van CDA, VVD en ChristenUnie over de besteding van het budget werd breed gesteund door Provinciale Staten. Gedeputeerde Douwe Hoogland (PvdA) heeft toegezegd dat alleen in de gebieden aan de slag wordt gegaan waarvoor ook daadwerkelijk geld beschikbaar is. 'Geen geld, geen varkens, geen varkens geen spek', zegt hij.

Volgens Hoogland wordt er ook niet aan de peilen gesleuteld voordat de partijen met een gebiedsproces aan de gang gaan. Dat is afgesproken met Wetterskip Fryslân. Anders gebeurt het op plekken buiten de kansrijke gebieden, stelt de PvdA-gedeputeerde. 'In een paar gevallen willen boeren daar zelf aan de slag gaan met een hoger waterpeil. Dat willen we wel mogelijk maken.

Provinciale Staten drongen er via een motie bij de gedeputeerde op aan om de aanpak van het veenweideprobleem, inclusief de funderingsproblematiek, zoveel mogelijk bovenprovinciaal te maken. Ze willen dat hij dit op de kabinetsonderhandelingstafel legt bij formateur Mariëtte Hamer.


Diverse projecten

De indieners van de motie, VVD en PvdA, beargumenteren dat ook provincie Zuid-Holland, Utrecht en Noord-Holland een veenweideopgave hebben en er landelijk diverse projecten voor boeren lopen. Net als onderzoeken op het gebied van omgang met veen, funderingsproblemen en nieuwe verdienmodellen.

De Friese veenweidegemeenten besluiten na de zomer over het nieuwe veenweideprogramma.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Maandag
  10° / 0°
  20 %
 • Dinsdag
  10° / -1°
  20 %
 • Woensdag
  10° / 3°
  55 %
Meer weer