LTO Noord: heel Flevoland moet creatief zijn bij bodemdaling

De nieuwe themahouder Water en Bodem van LTO Noord Flevoland, Ton Kempenaar, verwacht dat de aanpak van de bodemdaling in Flevoland hoger op de agenda komt te staan.

LTO+Noord%3A+heel+Flevoland+moet+creatief+zijn+bij+bodemdaling
© Haijo Dodde

Bij het maken van keuzes moet je als boer rekening houden met structuurschade en minder opbrengsten

Ton Kempenaar, themahouder Water en Bodem LTO Noord Flevoland

Waarom is de aanpak van bodemdaling in Flevoland zo belangrijk?

'De situatie in de provincie Flevoland is veel complexer dan in andere bodemdalingsgebieden in Nederland. Heel Flevoland zal daarom creatief moeten zijn. Anders zal de komende twintig jaar zo'n 3.000 hectare verloren gaan voor de landbouw.'

Wat maakt de bodemdaling in Flevoland dan zo lastig om aan te pakken?

'Anders dan in de veenweidegebieden heb je hier te maken met twee processen naast elkaar. Ten eerste het nog altijd doorgaande rijpingsproces van de kleigronden. Daarnaast ligt het veenpakket op een aantal plaatsen boven het grondwaterpeil. De oxidatie die zo optreedt, kun je eigenlijk niet tegenhouden, tenzij je alles onder water zet. Maar dat is wel het laatste wat de boeren willen.'

LTO Noord Flevoland heeft het probleem onlangs nog eens geanalyseerd en voorgelegd aan de provincie. Wat was de aanleiding dan?

'We zijn ervan overtuigd dat we het als agrarische sector niet alleen kunnen oplossen. De analyse is daarom in feite een oproep naar andere partijen om met ons na te denken en samen te onderzoeken waar die oplossingen liggen. Bodemdaling kun je vaak niet voorkomen. We willen boeren die het treft, handvatten kunnen geven die het hen iets makkelijker maken om ermee om te gaan.'

Was dat de enige boodschap uit het stuk?

'Het gaat ook om bewustwording. Omdat het een langzaam en langdurig proces is, moet het een rol gaan spelen bij het bepalen van de bedrijfsstrategie. Accepteer je structuurschade en minder opbrengsten? Daar moet je als boer rekening mee houden bij het maken van keuzes.

'Dat geldt overigens ook voor de provincie en het waterschap: er gebeuren dingen in de Flevolandse bodem die andere keuzes vergen. In gebieden met extreme bodemdaling verergert peilverlaging het dalingsproces alleen maar.'

Wat voor keuzes zijn er en wanneer worden die dan gemaakt?

'Wat er concreet moet gebeuren, is nog niet duidelijk. De eerste stap is om samen met alle gebiedspartijen de mogelijkheden te inventariseren. Het gaat om een aanzienlijk gebied waar het landbouwkundig gebruik moet veranderen. De grond is nu vaak nog geschikt voor intensief gebruik. In de toekomst wordt dat waarschijnlijk een stuk lastiger. Dat moeten we gezamenlijk oplossen.'

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Woensdag
  10° / 3°
  50 %
 • Donderdag
  10° / 3°
  20 %
 • Vrijdag
  11° / 4°
  70 %
Meer weer