Midden-Delfland zoomt in op bodemdaling

Welke maatregelen kan ik het beste treffen om bodemdaling op mijn percelen tegen te gaan? Melkveehouders en andere grondeigenaren in Midden-Delfland krijgen op die vraag tot op perceelniveau antwoord dankzij de 'Leidraad Bodemdaling Midden-Delfland'.

Midden%2DDelfland+zoomt+in+op+bodemdaling
© Koen van Wijk

'Wij hebben als gemeente de opdracht om het huidige oer-Hollandse veenweidelandschap in stand te houden. Tel daarbij de klimaatdoelstelling CO2-reductie bij op en dan besef je hoeveel last we hebben van bodemdaling', zegt wethouder Sonja Smit. 'Er was in de gemeente wel aandacht voor bodemdaling. Die verliep tot nu toe nogal ad hoc en was afhankelijk van plannen waarmee boeren zelf kwamen. Die moesten we per case op haalbaarheid bestuderen.'

De bodem in Midden-Delfland is een mozaïek van de categorieën klei/zavel, klei op veen, veengrond en moerige grond. Omdat bodemdaling niet overal even snel gaat, is bij ieder bodemtype een eigen selectie maatregelen vastgesteld.

'Wij wilden op een hoger niveau en gestructureerd vaststellen wat per plek wenselijk en mogelijk is en bedachten dat er een soort kookboek nodig is voor dat maatwerk', aldus de wethouder. Op de website kunnen boeren tot op perceelniveau zien welke maatregelen goed werken, wat de effecten zijn per maatregel, wat randvoorwaarden zijn en hoe het zit met vergunningen.


Elf maatregelen

'Boeren overwegen meestal onderwaterdrainage of ophoging van holle percelen. Maar er zijn wel elf maatregelen geïnventariseerd in ons document. En als er nieuwe inzichten zijn, verwerken wij die in onze aanpak', licht Smit toe. Andere voorbeelden zijn dynamisch peilbeheer, bodemleven stimuleren, diepe greppels en variatie in drooglegging.

De leidraad is een samenwerking van de gemeente met LTO Noord, provincie Zuid-Holland en hoogheemraadschap van Delfland. Naast de eigen kennis is gebruikgemaakt van het Nationale Kennisprogramma Bodemdaling. LTO Noord-afdeling Delflands Groen benadrukt dat de boerenpraktijk voorop stond en dat het niet de kant op moet van natte teelten en natte natuur.

'Het is goed dat boeren via de leidraad geïnformeerd worden over alle mogelijkheden tegen bodemdaling', vindt voorzitter Gert-Jan Hooijmans. Hij hoopt dat er nu meer ruimte komt voor onderwaterdrainage. 'Daar had Delfland aanvankelijk nog weerstand tegen.' De leidraad wordt 26 mei overhandigd aan gedeputeerde Meindert Stolk (CDA). De website bodemdalingdelfland.nl wordt dan ook officieel gelanceerd.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Woensdag
  10° / 3°
  50 %
 • Donderdag
  10° / 3°
  20 %
 • Vrijdag
  11° / 4°
  70 %
Meer weer